Hyppää sisältöön

Väestötietoja käsittelevien viranomaisten menettelysäännöksiä tarkennetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2016 14.31
Tiedote

Hallitus esittää, että kotikuntalakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia sekä verotusmenettelystä annettua lakia muutetaan.

Muutoksen tavoitteena on selkeyttää väestötietojärjestelmään tietoja tallentavien viranomaisten toimintaa silloin, kun nämä tekevät kansalaisia koskevia hallintopäätöksiä. Tältä osin rekisteröityjen oikeusturvaa pyritään parantamaan sekä yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan erityisesti oikaisuvaatimusta ja muutoksenhakua koskevia menettelysäännöksiä.

Kotikuntalakiin sisältyvästä mahdollisuudesta määrätä ilmoitusrikemaksu muuttoilmoituksen laiminlyönnin seuraamuksena ehdotetaan luovuttavaksi, koska seuraamuksella ei ole saavutettu tavoiteltuja ohjausvaikutuksia. Muuttoilmoituksia ohjataan entistä enemmän verkkopalvelussa tehtäviksi luopumalla valtakunnallisesta muuttoilmoituspuhelinpalvelusta. Kotikuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännöksiä, joiden nojalla henkilö voitaisiin merkitä väestötietojärjestelmässä ensin tietymättömissä olevaksi ja kahden vuoden jälkeen vailla kotikuntaa olevaksi. Muutoksella pyritään parantamaan väestötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuutta erityisesti ulkomaille muuttaneiden henkilöiden osalta. Ehdotuksen tarkoituksena on myös parantaa tietojensaantia muilta viranomaisilta väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Ehdotukseen sisältyy myös teknisiä ja terminologisia korjauksia.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta 2016.

Hallituksen esitys


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, puh. 02955 30560, etunimi.sukunimi(at)vm.fi