Hyppää sisältöön

Hallituksen muutokset kotoutumislain uudistukseen lisäävät maahanmuuttajan omaa vastuuta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2024 12.15
Tiedote

Kotoutumislain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2025 alussa, kun päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Hallituksen muutokset uudistukseen vahvistavat julkista taloutta ja lisäävät maahanmuuttajien omaa vastuuta kotoutumisesta. Muutokset tulevat pääasiassa voimaan 1.1.2025.

Tasavallan presidentti vahvisti muutokset kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin ja siihen liittyvistä laeista 13.6.2024.

”Maahanmuuttajilla tulee olla suurempi vastuu kotoutumisestaan. Hallituksen tavoitteena on muuttaa järjestelmää velvoittavammaksi ja vahvistaa julkista taloutta”, sisäministeri Mari Rantanen sanoo. 

Hallitus lyhentää laskennallisen korvauksen maksuaikaa. Valtio maksaa kunnille ja hyvinvointialueille laskennallista korvausta pakolaistaustaisten henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä. Korvausta maksetaan muun muassa palvelutarpeen arvioinnista, kotoutumissuunnitelman laatimisesta sekä tulkkauksen kuluista. Korvausajan lyhentämisen tavoitteena on vähentää kuntien kotoutumisen edistämiseen liittyvien tehtävien volyymia ja lisätä maahanmuuttajan omatoimisuutta.

Nykyinen kiintiöpakolaisista maksettava neljän vuoden laskennallinen korvausaika lyhenee kolmeen vuoteen. Muista pakolaistaustaisista maksettava kolmen vuoden korvausaika lyhenee kahteen vuoteen. Tähän ryhmään sisältyvät myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta.
Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten aikuistumisen tuki päättyy jatkossa kaksi vuotta aiemmin, eli 23-vuotiaana. Ikäraja laskee samaksi kuin lastensuojelun jälkihuollon ikäraja, jonka lyhennys tuli voimaan 1.1.2024.

Käyttämättömästä tulkkauksesta voidaan periä maksu

Jos maahanmuuttaja ei saavu kunnan tai työvoimaviranomaisen kotoutumispalveluiden tapaamiseen eikä ilmoita siitä etukäteen, maahanmuuttajalta voidaan jatkossa periä maksu käyttämättömästä tulkkauksesta. Maksu on enintään yhtä suuri kuin maksu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämättä jääneestä tapaamisesta.

Pääasiassa muutokset tulevat voimaan 1.1.2025, kun kotoutumispalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan kuntien vastuulle. Aikuistumisen tuen ikärajan laskeminen tulee voimaan jo 1.7.2024.

Lisätiedot:
sisäministerin erityisavustaja Timo Kerttula, [email protected] (sisäministerin haastattelupyynnöt)
erityisasiantuntija Nea Brandt, TEM, p. 0295 047 239