Hyppää sisältöön

Talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja:
Valtiovarainministeriö laatii jälleen virkamiespuheenvuoron

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2022 9.55
Kolumni

Kun eduskuntavaalit lähestyvät, valtiovarainministeriön virkakunta käy läpi tärkeimpiä talous- ja hallintopolitiikan kysymyksiä. Haemme vastauksia siihen, minkä suuntaisilla ratkaisuilla parannetaan kestävällä tavalla suomalaisten taloudellista hyvinvointia, julkisen hallinnon toimintaa ja julkisen talouden tilaa.

Esitämme arviomme joulukuussa julkaistavassa virkamiespuheenvuorossa. Siinä emme keskity ensisijaisesti lähikuukausien kysymyksiin, vaan katsomme ajassa eteenpäin seuraavat nelisen vuotta. Virkamiespuheenvuoro lähtee liikkeelle valtiovarainministeriön visiosta ”VM turvaa tulevaa”. Haluamme tehdä voitavamme sen eteen, että yhteiskuntamme on vakaa ja kestää seuraavillekin sukupolville. 

Kun toimintaympäristö muuttuu, on tarpeen löytää uusia ratkaisuja

Talous- ja hallintopolitiikan toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut monessa suhteessa aiempaa vaikeammaksi. Kun Suomi oli vasta toipumassa koronapandemiasta, Venäjän hyökkäys Ukrainaan asetti meidät taas uudenlaisten ongelmien ja valintojen eteen. Nyt on käsillä energiakriisi, inflaatio on kiihtynyt ja korkotaso noussut. Samalla jatkuvat pitkäaikaiset trendit kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, digitalisaatio, työn murros ja datatalouden merkityksen kasvu.

Viimeaikainen talouskehitys alleviivaa sitä tosiasiaa, että vastuullista taloudenpitoa ei voi laskea sellaisen oletuksen varaan, että korot pysyisivät matalina riippumatta suhdannetilanteesta ja velkaantumisesta. Aiempaa korkeampi korkotaso on pois velallisten muusta rahankäytöstä.

Viime vuosien kriisien yhteydessä julkisia menoja on jouduttu lisäämään, ja julkinen velka on kasvanut. Väestön ikääntyessä julkisen talouden pidemmänkin aikavälin näkymät ovat vaikeat. Jotta julkinen talous olisi kestävällä pohjalla ja sillä olisi yhä liikkumavaraa, on julkista taloutta tarpeen vahvistaa merkittävästi. Virkamiespuheenvuorossa esitetään arvio tarvittavan vahvistamisen mittaluokasta ja siitä, minkä suuntaisilla keinoilla se voidaan tehdä.

Julkinen hallinto rakentaa kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa

Virkamiespuheenvuorossa arvioidaan talouspolitiikan lisäksi hallintopolitiikan keskeisiä teemoja tuleville vuosille. Suomalainen yhteiskunta ja julkinen hallinto ovat sijoittuneet hyvin monissa kansainvälisissä vertailuissa. Kriisit ja laaja-alaiset toimintaympäristön muutokset vaativat demokraattiselta järjestelmältä ja hallinnolta uudistumista ja sopeutumista, jotta se säilyttää kykynsä toimia ja ohjata yhteiskunnallista kehitystä.

Toimiva demokratia on perinteisesti ollut Suomen vahvuus. Yhteiskunnallinen osallistuminen on kuitenkin eriarvoistunut ja erityisesti luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin heikentynyt. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä luottamuksen vahvistamiseksi. Tehokkaasti toimiva julkinen hallinto vaatii toteutuakseen yli vaalikausien ulottuvia ja poikkihallinnollisia tavoitteita ja politiikkatoimia. 

Kun toimintaympäristö digitalisoituu, kohtaamme uusia turvallisuusuhkia ja luottamusta yhteiskunnassa haastetaan monin eri tavoin. Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen tulee voida luottaa julkisen hallinnon palveluihin, jotka ovat eettisesti kestäviä, avointa ja läpinäkyvää toimintaa tukevia sekä turvallisia.

Ratkaisuehdotuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun

Virkamiespuheenvuorossa pyrimme hahmottamaan Suomen keskeisiä ongelmia ja mahdollisuuksia talous- ja hallintopolitiikassa. Tuomalla asiantuntijanäkemyksemme esille pyrimme tuomaan panoksemme keskusteluun. Tavoitteemme on tukea sitä prosessia, jossa äänestäjät ja vaaleilla valitut edustajat päättävät yhteisistä asioistamme.

Lauri Kajanoja
Talouspolitiikan koordinaattori
@LauriKajanoja

Valtiovarainministeriö julkaisee joulukuussa 2022 virkamiespuheenvuoron, jossa käsitellään tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Tämä kolumni on osa virkamiespuheenvuoron kolumnisarjaa, jonka tavoitteena on taustoittaa virkamiespuheenvuorossa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja.

Hallintopolitiikka Ministeriö Talouspolitiikka