Hyppää sisältöön

Yli 600 ehdotusta kuntien tehtävien sujuvoittamiseksi – maankäytöstä perusopetukseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2024 14.18
Tiedote
Nainen lukee kirjastossa ikkunan ääressä

Kunnat ja muut organisaatiot jättivät yhteensä 537 ehdotusta kevennettäviksi kuntien normeiksi. Valtaosan ehdotuksista katsottiin koskevan kaiken kokoisia kuntia. Suoria kokeiluehdotuksia jätettiin 57.

Ehdotuksista suurin osa, 33 prosenttia, koski kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, joka on kuntien suurimpia tehtäväkokonaisuuksia. Toiseksi eniten, 13 prosenttia, ehdotuksia jätettiin työllisyyden hoidosta ja elinkeinotehtävistä. Ehdotuksia jätettiin myös erityisesti liittyen digitalisaatioon, maankäyttöön, rakentamiseen, päätöksentekoon ja hallintoon.

Kevennettäväksi ehdotetut normit olivat aiheuttaneet ehdotusten jättäjien mukaan esimerkiksi ylimääräistä työtä ja vaikeuttaneet toiminnan järjestämistä erilaisissa kunnissa. Normien keventämisen odotetaan ehdotusten mukaan lisäävän muun muassa joustavuutta ja työn sujuvuutta kunnissa. 

”Ehdotuksia tuli erittäin paljon, olemme todella tyytyväisiä. Lämpimät kiitokset kunnille ja kuntalaisille aktiivisuudestanne. Ehdotusten suuri määrä kertoo, miten tärkeänä kunnissa pidetään tekemisen sujuvoittamista. Eniten ehdotuksia tuli kasvatus- ja koulutuspalveluihin sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyen, mikä on luonnollista, koska nämä ovat kuntien suurimmat tehtäväkokonaisuudet”, toteaa ministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Ehdotusten käytännön toteutettavuus ratkeaa vaiheittain arvioinnin edetessä

”Ehdotukset lähetetään nyt ministeriöihin vaikutusarviointeja varten. Niitä arvioidaan eri näkökulmista, esimerkiksi miten ehdotettu säädöksen muuttaminen edistäisi kunnan toiminnan tai kuntalaisten asioinnin sujuvuutta tai mahdollisuutta paikallisten olosuhteiden huomioimiseen, olisiko muutoksella vaikutuksia toimintojen laatuun tai tiedon hyödyntämisen edellytyksiin tai vähentäisikö se toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi tarkastellaan ehdotusten suhdetta hallitusohjelman tavoitteisiin ja käynnissä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin”, kertoo neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen

”Linjauksia yksittäisten ehdotusten konkreettisesta edistämisestä tehdään arvioinnin valmistuttua. Tämä tapahtunee vaiheittain, osa ehdotuksista vaatii pidempää arviointia, osan suhteen voidaan tehdä ratkaisuja nopeamminkin. Tavoitteenamme on, että norminpurusta saadaan vaikuttava kokonaisuus ja kaikkien ehdotusten suhteen linjauksia voitaisiin tehdä tämän vuoden kuluessa”, toteaa ministeri Ikonen työn jatkovaiheista.

Kuntalaiset ehdottivat aktiivisesti erityisesti varhaiskasvatukseen liittyviä asioita 

Valtiovarainministeriö keräsi kunnilta, muilta organisaatioilta ja kansalaisilta marraskuun 2023 lopusta alkaen ideoita ja ehdotuksia siitä, missä tehtävissä ja palveluissa kunnille voitaisiin antaa enemmän vapautta ja omaa harkintavaltaa keventämällä yksityiskohtaista sääntelyä. Ehdotusten kerääminen on aloitusvaihe hallitusohjelman mukaisen kuntien normien keventämisen ja kuntakokeilujen ohjelman toteuttamisessa. 

Ehdotuksia kuntien normien keventämisestä kerättiin myös kuntalaisilta avoimella otakantaa.fi-kyselyllä. Niitä saatiin yhteensä 25 kappaletta ja niissä korostuivat etenkin varhaiskasvatukseen liittyvät kysymykset.

Valtiovarainministeriö viestii ehdotusten arvioinnista ja linjauksista sitä mukaa, kun prosessi etenee.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen, puh. 02955 30122
Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020

Hallintopolitiikka Kunta-asiat