Hyppää sisältöön

Apteekkitaloutta ja apteekkisääntelyä sekä lääkkeiden arviointitoimintaa uudistetaan – STM asetti työryhmät

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2024 15.01
Tiedote
lääkepakkauksia

STM on asettanut työryhmät valmistelemaan niiden hallitusohjelmakirjausten toteutusta, jotka koskevat lääkkeiden arviointitoimintaa sekä apteekkitalouden ja apteekkisääntelyn uudistamista. Työryhmät aloittavat työnsä toukokuussa 2024.

Toinen työryhmistä laatii ehdotuksen lääkkeiden arviointi- ja päätöksentekojärjestelmästä. Tavoitteena on uudistaa lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät arviointiprosessit ja -kriteerit, jotta ne olisivat yhtenäiset riippumatta lääkkeen annostelumuodosta. Kyseinen työryhmä tekee myös ehdotuksen siitä, kuinka sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän ehdollista korvattavuutta koskevaa sääntelyä pitäisi kehittää. 

Toinen työryhmistä laatii ehdotuksen apteekkisääntelyn ja apteekkitalouden kokonaisuudistuksesta. Tavoitteena on luoda nykyistä kustannustehokkaampi lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmä ja varmistaa samalla valtakunnallisesti laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut. Työryhmä arvioi myös, miten apteekkien henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhoitoa.

Työryhmät ovat osa Lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta

Molemmat työryhmät ovat osa Lääkkeet ja apteekkitalous –hanketta, jonka parissa toteutetaan lääkkeisiin ja apteekkeihin liittyviä hallitusohjelmakirjauksia. Hankkeeseen on jo aiemmin perustettu työryhmä, joka valmistelee joidenkin itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle. Osana hanketta valmistellaan myös hallituksen päätösten mukaisia lääkkeisiin liittyviä säästötoimenpiteitä. 

Lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta koordinoi STM:ssä johtava asiantuntija Lauri Pelkonen. Lääkkeet ja apteekkitalous –hanke jatkaa Lääkeasioiden uudistusta, joka on hallituskaudet ylittävä hanke. Uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehoitojen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä taloudellisuutta, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Lauri Pelkonen, p. 0295 163 218

sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Teresa Salminen p. 0295 163 109

etunimi.sukunimi(at)gov.fi
 

Lääkeasioiden uudistus