Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Nya psykoaktiva substanser förbjuds genom förordning - syntetiska opioider och syntetiska cannabinoider väcker fortfarande oro

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2020 13.21
Pressmeddelande 188/2020

Finlands narkotikaförordning och klassificeringen av ämnen ska ändras igen i enlighet med FN och nationella beslut. De ämnen som nu för första gången klassificeras som narkotika och som ska omfattas av internationell övervakning hör till de s.k. psykoaktiva substanserna, dvs. syntetiska opioider, cannabinoider och katinoner. Förordningen träder i kraft den 21 september 2020.

Bland de ämnen som nu för första gången omfattas av internationell övervakning finns crotonylfentanyl och valerylfentanyl. De är syntetiska opioider som till sin struktur påminner om det narkotikaklassade smärtstillande medlet fentanyl. 

Fentanyler är ytterst farliga eftersom de verksamma doserna är så små att det är svårt att dosera dem exakt. Överdosering leder till livsfarlig andningsförlamning. Ämnena marknadsförs utan klarhet om innehållet i eller renheten av den vara som säljs. De kan också saluföras som helt andra varor eller ämnen. Det här kan oavsiktligt leda till situationer som innebär ett direkt hot mot liv och hälsa.

De syntetiska cannabinoider som i fortsättningen klassificeras som narkotika är CUMYL-4CN-BINACA och ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA). De syntetiska cannabinoiderna har samma effekt som cannabis, men jämfört med cannabis är användningen av syntetiska cannabinoider förknippad med flera betydande risker. Ämnena är betydligt starkare än cannabis, och de kan vara svåra att dosera exakt. 

I förordningen klassificeras också isotonitazen som narkotika i Finland. Isotonitazen är en syntetisk opioid som påminner om morfin och fentanyl. Den är besläktad med ämnena etonitazen och klonitatzen, som i FN:s konvention klassificeras som narkotika. Ämnet kan leda till liknande missbruk och beroende som det som morfinet orsakar. Den allvarligaste reaktionen beror på överdosering, och i värsta fall kan det orsaka en dödlig andningsförlamning. 

Tre av de psykoaktiva substanser som är förbjudna på konsumentmarknaden överförs till narkotikaförordningen 

Från bilagan i statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen tar man i samband med ändringen av narkotikaförordningen bort tre av de ämnen som FN:s narkotikakommission klassificerar som narkotika. De ämnen som överförs till narkotikaförordningen är de syntetiska cannabinoiderna ADB-FUBINACA och FUBAMB samt den syntetiska katinonen N-etylnorpentylon. 

De syntetiska kantinonerna är besläktade med det verksamma ämnet i kat-drogen (catha edulis).  En av de mest kända syntetiska katinonerna i Finland är den narkotikaklassade substansen MDPV. Katinonerna har en uppiggande effekt på samma sätt som till exempel amfetaminliknande ämnen.

Ändringen av ämnenas klassificering baserar sig på det beslut som FN:s narkotikakommission fattade i mars och på Världshälsoorganisationens (WHO) bedömning av ämnenas skadlighet. När det gäller isotontatzen har bedömningen av skadligheten gjorts av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), och på basis av den har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bedömt att det omedelbart behövs en nationell klassificering före den eventuella EU-klassificeringen.  
Enligt narkotikaförordningen är tillverkning, import, lagring, hållande till salu, överlåtelse samt innehav och användning av dessa ämnen förbjudna och straffbara gärningar. I trafiken gäller nolltolerans för dessa ämnen. FN:s och EU:s klassificering påverkar hur tillsynsmyndigheterna i Finland övervakar ämnena.

Att ämnena förbjuds förhindrar inte helt och hållet användningen av dem, men genom förbudet försöker man förebygga spridning och missbruk av nya psykoaktiva substanser. De nya psykoaktiva substanserna kan vara skadliga för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Genom att förbjuda ämnena kan man bromsa upp spridningen och eventuellt förhindra att ämnena sprids till nya användargrupper, i synnerhet unga. Också möjligheterna att övervaka narkotikaanvändningen förbättras.

Narkotikaförordningens officiella namn är statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika. 

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 1637 13, [email protected]

 
Sivun alkuun