Hyppää sisältöön

EU-ministerit keskustelevat Ukrainan pakolaisten tilanteesta ja eurooppalaisesta ohjausjaksosta

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2023 10.48
Tiedote

EU:n sosiaali- ja työministerit keskustelevat 13.3. kokouksessaan Ukrainasta tilapäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden työmarkkinatilanteesta sekä lasten tilanteesta. Lisäksi ministerien on tarkoitus keskustella eurooppalaisesta ohjausjaksosta sekä siihen liittyvistä kestävän kasvun selvityksestä ja yhteisestä työllisyysraportista.

Kokouksessa Suomea edustaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

”Suomalaisten halu auttaa Venäjän hyökkäystä paenneita ukrainalaisia on suurta. Lasten koulunkäynti, sujuvat palvelut sekä tuki järjestöiltä ja vapaaehtoisilta ovat tärkeitä ukrainalaisille Suomessa. Pyrimme varmistamaan, että ukrainainalaisille on tarjolla myös psykososiaalista tukea”, kertoo ministeri Sarkkinen.  
 
Ukrainasta saapuneista 7-15-vuotiaista lähes 90% käy koulua Suomessa. Lapsia koskevissa päätöksissä huomioidaan aina lapsen etu YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Työtä hakevia ukrainalaisia tuetaan muun muassa tarjoamalla työvoimapalveluita ja kielikoulutuksia. 

Ministerit arvioivat lisäksi Venäjän hyökkäyksen yleisiä vaikutuksia työllisyyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen, kun Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut vuosi. Ministerit keskustelevat myös heikoimmassa asemassa olevien lasten tilanteesta kriiseissä ja konflikteissa, erityisesti Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutuneessa Ukrainassa. 

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Keskustelua vihreästä ja digitaalisesta siirtymästä 

Ministerit keskustelevat kokouksessa myös vuosittaisesta eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Keskustelussa pohditaan erityisesti vihreän ja digitaalisen siirtymän asettamia haasteita sekä keinoja, joilla voidaan varmistaa osaavan työvoiman riittävä saatavuus vihreässä taloudessa. 
Kokouksessa on tarkoitus vahvistaa yhteinen työllisyysraportti, jossa tunnistetaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset työmarkkinatilanteeseen. Lisäksi ministerien on määrä hyväksyä neuvoston päätelmät vuotuisesta kestävän kasvun selvityksestä ja yhteisestä työllisyysraportista. 

Eurooppalainen ohjausjakso on EU:ssa ja jäsenmaissa toteutettava talous-, finanssi-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan koordinointiväline.  Suomi pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ohjausjakson kehittämiseen niin, että se lähtökohtaisesti keskittyy talouspolitiikan koordinaatioon, mutta huomioisi paremmin taloudellisten, sosiaalisten, työllisyys- ja ympäristötoimenpiteiden ja -politiikkojen vaikutukset toisiinsa sekä edistäisi ekologista jälleenrakentamista.

Lisätietoa:                 

Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen p. 040 450 9077
Neuvotteleva virkamies Satu Leino, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]