Hyppää sisältöön

Hallitus pyrkii 90 miljoonan euron lääkesäästöihin – Lakiluonnos lausunnoilla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2024 14.14
Tiedote
rokotteita

STM pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jonka avulla pyritään 90 miljoonan euron säästöihin lääkekustannuksissa. Hallituksen esitys perustuu syksyn 2023 budjettiriihessä ja kevään 2024 kehysriihessä tehtyihin päätöksiin. Tavoitteena on tasapainottaa valtion taloutta.

Lääkekorvausmenoista koituu yhteiskunnalle vuosittain isot kustannukset ja ehdotetuilla lakimuutoksilla pyritään säästämään tästä kokonaisuudesta. Esimerkiksi vuonna 2023 lääkekorvauksia maksettiin 1,8 miljardia euroa. Vaaditut säästöt ehdotetaan toteutettaviksi monin eri keinoin. Tavoitteena on ollut löytää keinoja, joilla olisi vähiten haitallisia vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen. 

Lääkkeiden hinnoitteluun ehdotetaan uusia säännöksiä, joiden tavoitteena on edistää hintakilpailua ja alentaa siten lääkkeiden hintoja. Lääkkeenkäyttäjät hyötyisivät hinnoitteluun ehdotetuista muutoksista alentuneina lääkekustannuksina. 

Lääkekorvausten alkuomavastuu korotetaan 70 euroon ja sidotaan kansaneläkeindeksiin. Sairausvakuutuslain ehdollista korvattavuutta koskeva sääntely ehdotetaan vakinaistettavaksi. 

Apteekeille asetettaisiin lääkelaissa velvoite tarjota ostajalle hinnaltaan halvinta lääkemääräyksellä toimitettavaa lääkevalmistetta ja hintaneuvontavelvoitetta täsmennettäisiin. Apteekkien olisi lisäksi pidettävä varastossa edullisimpia lääkkeitä. 

Apteekeille annettaisiin lääkelaissa oikeus poiketa lääkemääräyksestä yksittäisessä poikkeustilanteessa eli esimerkiksi silloin, kun lääkkeeseen kohdistuu valtakunnallinen saatavuushäiriö tai kun lääkemääräyksessä on ilmeinen virhe.  Tavoitteena on parantaa lääkkeiden saatavuutta ja turvata lääkkeen käyttäjän lääkehoitojen jatkuvuus myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Lisäksi sairausvakuutuslakiin ehdotetaan tehtäväksi täydentäviä muutoksia, jotka liittyvät terveysteknologian arvioinnista annettuun EU-asetukseen. Kyseessä on niin sanottu HTA-asetus.  Muutokset koskevat lääkkeiden hintalautakunnan tehtäviä, korvattavuushakemukseen liitettäviä tietoja, korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan lakkauttamista, hakemusten käsittelyaikaa sekä tietojen luovuttamista HTA-asetuksen mukaiselle koordinaatioryhmälle. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lisätietoja:

sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Eemil Nuuttila, p. 0295 163 534 

johtava asiantuntija Lauri Pelkonen, p. 0295 163 218 

neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163 195

etunimi.sukunimi(at)gov.fi