Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Johanna Laisaari: Lapsen oikeuksia on suojeltava myös poikkeusoloissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2020 11.08
Kolumni

COVID-19-epidemia on näyttänyt meille käytännössä, kuinka keskeinen merkitys lapsen oikeuksilla on poikkeusaikana. Lasten oikeuksia on nimittäin rajoitettu viime kuukausien aikana tuntuvasti ympäri maailman. Rajoitukset ovat koskeneet koulutusta, sosiaalisia suhteita ja virikkeitä. Samalla on kaventunut käytännössä myös lapsen oikeus turvallisuuteen, perushoivaan, leikkiin ja vapaa-aikaan.

Lukuisten kansallisten toimijoiden ohella myös YK:n lapsen oikeuksien komitea on nostanut esiin huolen koronakriisin vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen.

Epidemian vaatimat toimet ovat tuoneet selvästi esiin myös kansallisen lapsistrategian tarpeen. Lapsistrategian pohjana olevat perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet vaativat, että lasten oikeuksien rajoittaminen poikkeusoloissa tehdään vain välttämättömin osin, ja samalla on tiedostettava rajoituksien vaikutukset lapsiin.

Kun poikkeusoloissa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä nopeasti muuttuvassa tilanteessa, jää päätösten vaikutusten arviointi helposti pintapuoliseksi. Tärkeää on kuitenkin aina tehdä lapsivaikutusten arviointia myös ennakoivasti, ja poikkeustilanteessa arviointi on entistä tärkeämpää.  Lapsivaikutusten arvioinneissa on selvitettävä myös lasten omat mielipiteet: lasten ja nuorten omia kokemuksia ja näkemyksiä poikkeusolojen vaikutuksista heidän arkeensa ei voida ohittaa.

Poikkeustilan aikana on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota ennakoitavuuteen ja riittävän tiedon merkitykseen lapsille. Tiedottaminen lapsille heitä koskevista asioista on valtion velvollisuus. Lapsella on oikeus saada tietoa ikätasoonsa sopivalla tavalla.

Nyt on tärkeää kiinnittää katse tulevaisuuteen ja lasten oikeuksien turvaamiseen rajoitusten purkamisen myötä. Lapsen oikeuksien näkökulmasta on tärkeää, että Suomi nojaa tiukasti oikeusvaltion periaatteisiin ja turvaa lasten perus- ja ihmisoikeudet niin poikkeusoloissa kuin niiden helpottaessa. Tähän kansallinen lapsistrategia tuo valmistuessaan suuntaviivoja.

Johanna Laisaari
Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri

 
Sivun alkuun