Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Kaste-ohjelma 2008-2011 vahvisti vuoropuhelua keskushallinnon ja kuntien välillä

14.8.2012 13.19
Uutinen N5-61023

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) ensimmäisen kauden (2008-2011) arviointi on valmistunut. Arvioinnin mukaan Kaste-ohjelma toimii hyvin kehittämisen välineenä. Ohjelman tavoitteet ovat kohdallaan, ja kunnat ovat halukkaita kehittämään sosiaali- ja terveydenhuoltoa niiden mukaisesti.

Arvioinnin mukaan Kaste-ohjelma on luonut täysin uudenlaisia kehittämis- ja yhteistyöverkostoja ja vuorovaikutusta sekä kuntien välille että kuntien ja keskushallinnon välille. Erityisen tärkeässä roolissa ovat olleet viisi aluejohtoryhmää.

Verkostojen rakentaminen on yksi ohjelman vahvuuksista

Ensimmäisellä Kaste-kaudella valtionavustusta myönnettiin 27:lle kuntien yhteistyössä toteuttamalle kehittämishankkeelle ja 10 kaupungille pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen. Alkuun hankekeskeisyys korostui, kun aluejohtoryhmät keskittyivät lähinnä hankkeiden arviointiin ja seurantaan.

Viidellä Kaste-alueella toimivat aluejohtoryhmät ovat verkostoineet alueiden toimijoita uudella tavalla. Aluejohtoryhmien merkittävin tehtävä on ollut laajojen Kaste-hankkeiden koordinointi ja niissä kehitettyjen uusien toimintamallien levittäminen. Ohjelmakauden aikana aluejohtoryhmien rooli on kehittynyt enemmän strategiseksi suunnannäyttäjäksi.

Aluejohtoryhmien toiminnan kehittäminen edellyttää vahvan seurantatiedon keräämistä muusta alueella tehtävästä kehittämistoiminnasta ja koko kuntakentän sosiaali- ja terveyspalveluiden tilasta. Monilähteinen kehittämisrahoitus ja tutkimus, erityisesti THL:n asiantuntijatuki, on jatkossa saatava paremmin ohjelman tueksi.

Lisää käytännönläheisyyttä ja selkeämpää ohjelmajohtamista

Kaste-ohjelmasta toivotaan entistä käytännönläheisempää. Ohjelmassa tulisi nostaa esille muutamia strategisia tavoitteita, jotka nivotaan tiiviimmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon arkityötä. Keskeisimpinä haasteina nähdään kokonaisvaltaisia ratkaisuja vaativat toiminnot, kuten potilastietojärjestelmien kehittäminen. Ministeriöltä toivotaan selkeämpää ohjelmajohtamista, järjestelmällisempää toimeenpanoa ja tiedon kokoamista eri lähteistä.

Kaste-ohjelmaa arvioitiin pääasiassa toimijoiden haastattelujen perusteella. Tarkoituksena oli arvioida Kaste-ohjelman onnistumisia ja vaikuttavuutta kaudella 2008-2011 ja tukea ohjelmakauden 2012-2015 suunnittelua. Loppuraportissa on koottu yhteen koko arviointikauden tulokset, johtopäätökset ja kehittämissuositukset. Arvioinnin toteutti Ramboll Oy.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 0295 163 290
apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. 09 160 73859

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun