Hyppää sisältöön

Kasvuohjelma nostaa Suomea terveys- ja hyvinvointialan kärkimaaksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 14.59
Kolumni

Terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on merkittävää potentiaalia Suomen taloudelliselle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Innovatiiviset ratkaisut, kuten digitaaliset palvelut, teknologiset kehityshankkeet, tutkimusinfran vahvistaminen, lääkekehitys ja älykkäät tuotteet tunnistetaan merkittävinä mahdollisuuksina. Suomen on tärkeää olla alalla edelläkävijä.

Tätä tavoitetta varten Petteri Orpon hallitus on käynnistänyt Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelman. Sen tarkoituksena on muun muassa vauhdittaa terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista sekä edistää alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yhdessä eritaustaisten sidosryhmien kanssa.

Toimeenpanosuunnitelma kirkastaa alan kehittämiskohteita

Kasvuohjelman toimeenpanosuunnitelmaa on työstetty kevään aikana sidosryhmien ja TKI-toimijoiden kanssa työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa. Suunnitelman alustavia tuloksia, tavoitteita ja toimenpiteitä sekä sidosryhmien näkemyksiä esiteltiin 19.6. järjestetyssä tilaisuudessa. 

Laajan osallistamisen myötä on tunnistettu erityiset terveys- ja hyvinvointialan kasvun viisi teemaa, joiden toteutukseen sidosryhmäläiset ovat kehittäneet konkreettisia toimenpiteitä.

  • Varmistetaan, että terveys- ja hyvinvointialan TKI-toiminnan tavoitteet, ohjaus ja kannustimet tukevat alan kasvua ja uudistumista.
  • Tunnistetaan suomalaisen terveys- ja hyvinvointialan viennin kärjet sekä kaupallistetaan ja konseptoidaan Suomi TKI:n kärkimaana kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi.
  • Mahdollistetaan ja skaalataan toimivia ja vaikuttavia TKI-ratkaisuja yritysten pääsemiseksi kansallisille ja kansainvälisille markkinoille.
  • Mahdollistetaan, että monitoimijaiset kansalliset ja kansainväliset ekosysteemit, yhteistyöverkostot ja rohkea kokeilukulttuuri tukevat terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista.
  • Varmistetaan Suomen terveys- ja hyvinvointialan veto- ja pitovoima TKI:n huippuosaajien keskuudessa kansainvälistymisen ja kasvun mahdollistamiseksi.

Innovatiiviset ratkaisut parantavat palveluja ja ovat väylä kansainvälisille markkinoille

Teemoille ja toimenpiteille on tarvetta. TKI-toiminta mahdollistaa uuden teknologian ja palvelujen kehittämisen, joilla vastataan globaaleihin terveys- ja hyvinvointialan haasteisiin. Näiden innovaatioiden avulla suomalaiset pystyvät laajentamaan toimintaansa kansainvälisille markkinoille, kun osaamista kaupallistamisesta ja kohdemarkkinoista lisätään.

Kevään toimintasuunnitelmaprosessissa tunnistettiin, että tietoon perustuva johtaminen ja kustannusvaikuttavuuden varmistaminen ovat olennainen osa TKI-toiminnan tehokkuutta. Investointien ja uusien ratkaisujen hyötyjä olisi hyvä kartoittaa vaikutus- ja vaikuttavuusarviointien avulla.

Tarpeiden tuotteistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen niiden ympärille ovat merkittäviä tekijöitä suomalaisen TKI-toiminnan menestykselle. Erityisesti yhteistyö hyvinvointialueiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja start-upien välillä vaatii uusia rakenteita, prosesseja ja käytänteitä. Lisäksi hyvinvointialueiden rahoitus vaatisi muutoksia. 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta parantaa myös suomalaisten elämänlaatua

Suomen houkuttelevuus investointikohteena toivotaan kasvavan, kunhan maan osaaminen, tutkimus ja teknologiset ratkaisut saavat kansainvälistä tunnustusta. 
Kasvuohjelma on keskiössä, kun etenkin hyvinvointialueet uudistavat strategioitaan ja toimintamallejaan kohti parempaa saatavuutta, vaikuttavuutta, tutkimusperustaisuutta, kustannustehokkuutta ja henkilöstötilannetta. 

Terveys- ja hyvinvointialan TKI-toiminta ei ainoastaan edistä vientiä ja kasvua, vaan myös korkeatasoista tutkimusta sekä parantaa suomalaisten elämänlaatua tarjoamalla innovatiivisia ja tehokkaita yksilöllisiä ratkaisuja. Näin ollen alan TKI-toiminta on keskeisessä roolissa Suomen taloudellisen tilan, väestön terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. 

Kasvuohjelman toimenpidesuunnitelma julkaistaan lokakuun lopussa 2024. Toimeenpanosuunnitelmaa on sovittu päivitettävän ketterästi, jotta se vastaa nopeisiin toimintaympäristön muutoksiin ja kiivaaseen teknologiseen kehitykseen.

Ohjelmajohtaja Päivi Sillanaukee
sosiaali- ja terveysministeriö

Terveys- ja hyvinvointialan kasvun alustavat viisi pääteemaa
Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelma