Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kunnille lisää harkintavaltaa vanhuspalvelujen järjestämisessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 15.15
Tiedote 244/2016

Kunnat voivat jatkossa harkita itsenäisemmin, mitä asiantuntemusta ne hankkivat ja käyttävät ikääntyneen väestön ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadukkaaseen järjestämiseen. Vuoden 2017 alusta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetusta laista (ns. vanhuspalvelulaista) poistetaan listaus ammattialoista, joiden erityisasiantuntemusta kunnalla on oltava käytössään.

Samalla kumotaan vanhuspalvelulain vastuutyöntekijää koskeva säännös. Jatkossa iäkkäiden henkilöiden omatyöntekijä nimetään sosiaalihuoltolain sääntelyn mukaisesti. Sosiaalihuoltolain omatyöntekijän kelpoisuusvaatimuksia muutetaan vastaamaan paremmin sekä iäkkäiden että muiden asiakasryhmien palvelukokonaisuuden osoittamaa tarvetta. Omatyöntekijä voi olla sosiaalihuollon ammattihenkilö tai silloin, kun se on asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltu ratkaisu, myös terveydenhuollon ammattihenkilö. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on jatkossakin oltava sosiaalityöntekijä.

Tasavallan presidentti vahvisti lait keskiviikkona 21.12.2016. Lait tulevat voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

lakimies Maria Porko, p. 0295 163 417

 
Sivun alkuun