Hyppää sisältöön

Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta pyydetään lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2024 14.14
Tiedote
Kaksi lasta askartelee pöydän ääressä

Kansallinen lapsistrategia pyytää lausuntoja koskien kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman luonnosta. Lausuntopyynnön lisäksi kansallinen lapsistrategia järjestää 19.03.2024 kuulemistyöpajan lapsistrategian toimeenpanon tukemiseksi.

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvalla kansallisella lapsistrategialla pyritään luomaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategialla edistetään lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden tavoitteellista ja johdonmukaista toteuttamista. Kokonaisuutta koordinoi sosiaali- ja terveysministeriössä sijaitseva lapsistrategiaryhmä. 

Jokainen hallitus laatii oman toimeenpanosuunnitelmansa strategian linjausten toteuttamiseksi hallituskaudellaan. Pääministeri Orpon hallituksen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma perustuu kolmeen strategiseen pääajatukseen.

1.    Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.
2.    Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa.
3.    Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin. 

Lausuntoja toivotaan mahdollisimman laajasti eri toimijoilta ja ne pyydetään toimittamaan 26.04.2024 klo. 16.00 mennessä. 

•   Lausuntopalvelu.fi: Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

Kirjallisen lausunnon voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen [email protected]. Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Emmi Pakkala, [email protected], p. 0295 163 398
Erityisasiantuntija Johanna Huovinen, [email protected], p. 0295 163 045