Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden takaisinperinnästä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2024 11.26
Tiedote

Esityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että valtionavustusten takaisinperintä siirretään sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tehtäväksi.

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti keventää hallinnollista taakkaa, mikä liittyy nykymuotoiseen STEA-avustusten takaisinperintään. Muutos yksinkertaistaa ja nopeuttaa STEA-avustuksiin liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Tavoitteena on myös selkeyttää valtionapuviranomaisten työnjakoa STM:n ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kesken. 

Takaisinperittävien avustusten määrä vaihtelee tyypillisesti muutamista kymmenistä tuhansista euroista satoihin tuhansiin euroihin. Keskimääräinen yhdellä päätöksellä tehty takaisinperintä oli euromääräisesti noin 60 000 euroa vuonna 2023. STEA vastaa sosiaali- ja terveysministeriön tekemien takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanosta. 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot pyydetään toimittamaan 13.5.2024 klo 16:15 mennessä. 

Lisätiedot 

hallitusneuvos Lassi Kauttonen, p 0295 163 577, [email protected]