Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Fler yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården ska börja vaccinera, i fortsättningen erbjuds vaccinationer till personer som är fem år och äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.03
Pressmeddelande 408

I fortsättningen kan laboratorieskötare, närvårdare och primärskötare fungera som vaccinatörer. Vaccinationer erbjuds personer som är fem år och äldre och vaccinationsordningen slopas. Statsrådet fattade onsdagen den 22 december beslut om en ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer.

Muutoksen myötä laboratoriohoitaja (bioanalyytikko AMK-koulutus) sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajatutkinnon sekä aikaisemman perushoitajatutkinnon suorittaneet ovat oikeutettuja antamaan rokotuksia. Muutoksella turvataan koronavirusrokotusten etenemistä

I och med ändringen har en laboratorieskötare (bioanalytiker YH-utbildning) samt de som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdarexamen och tidigare primärskötarexamen rätt att vaccinera. Genom ändringen säkerställs det att covid-19-vaccinationerna framskrider så effektivt som möjligt. En förutsättning för att ge covid-19-vaccinationer är att hälsovårdspersonalen som nämndes ovan har tillräcklig kompetens i läkemedelsbehandling och lämplig vaccinationsutbildning. 

Till förordningen fogas 5–11-åringar som ny åldersgrupp. I fortsättningen erbjuds vaccinationer till personer som är fem år och äldre. 

Vaccinationsordningen slopas i förordningen. Bestämmelser om vaccinationsordningen utfärdades 2020, då det endast fanns ett begränsat antal vacciner att tillgå åt gången. Man bör även i fortsättningen se till att de mest sårbara grupperna vaccineras på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd.

Förordningen träder i kraft den 23 december 2021.

Ytterligare information: 

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (vaccinatörer)

 
Sivun alkuun