Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ministerit Pekonen, Kiuru ja Blomqvist:
Budjettiriihen päätökset tukevat koronaviruksen torjuntaa ja hoitoa, turvaavat järjestöjen toiminnan sekä vahvistavat kuntien ja sairaanhoitopiirien taloutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2020 18.17
Tiedote 211/2021
Budjetti 2021

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin Thomas Blomqvistin mukaan hallituksen 16. syyskuuta budjettiriihessä tekemät päätökset tukevat koronavirusepidemian torjuntaa ja hoitoa, turvaavat järjestöjen rahoituksen ja toiminnan, vahvistavat kuntien ja sairaanhoitopiirien taloutta, purkavat hoito- ja palveluvelkaa sekä lisäävät työllisyyttä ja tasa-arvoa.

Hallitus osoittaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle koronaviruksen aiheuttaman kriisin hoitoon yhteensä noin kaksi miljardia euroa, josta pääosa kohdennetaan kunnille ja sairaanhoitopiireille. Lisäksi hallitus sitoutuu purkamaan hoito- ja palveluvelkaa 450 miljoonan euron kokonaisuudella vuosina 2021–2023. Vuoden 2021 osalta rahapelitoiminnan tuottojen lasku kompensoidaan arpajaisveroa laskemalla ja käyttämällä niin sanottujen jakamattomien voittojen kokonaisuutta.

Koronaviruksen testaus kattavammaksi ja nopeammaksi

Hallitus ehdottaa koronaviruksen testaukseen yhteensä 1,4 miljardin euron määrärahaa vuoden 2021 loppuun saakka sekä 355 miljoonaa euroa vuoden 2020 syksyn lisätalousarvioesitykseen. Varoilla koronavirustestauksesta on mahdollista saada entistä kattavampaa ja nopeampaa.

Hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille ja sairaanhoitopiireille koronaan liittyvät kustannukset, kuten testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät menot. Kyseiset menot korvataan täysimääräisesti kehyksen ulkopuolisina menoina niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Vuoden 2021 kustannusarvioiden tarkentuessa määrärahaa tarkastetaan tarpeen mukaisesti lisätalousarvioissa täysimääräisen korvauksen periaatetta noudattaen.

Koronaviruksen testausteknologiaa hallitus tukee 30 miljoonalla eurolla. Lisäksi hallitus ehdottaa 30 miljoonan euron lisäystä, jolla korvattaisiin rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuvia muita kuin koronavirustestauksen lisäkustannuksia kunnille ja sairaanhoitopiireille vuonna 2021.

Kunnille ja sairaanhoitopiireille taloudellista tukea

Hallitus ehdottaa, että kuntia ja sairaanhoitopiirejä tuetaan 200 miljoonalla eurolla. Varoilla kunnat ja sairaanhoitopiirit kattavat koronavirustilanteen välittömiä kustannuksia, jotka ovat muita kuin testauksesta aiheutuneita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat kuntien ja sairaanhoitopiirien avustusjärjestelmän kokonaisuuden siten että kannustimet kustannustehokkaaseen toimintaan säilyvät.

Koronavirustilanne on aiheuttanut terveydenhuoltoon hoitovelkaa ja sosiaalihuoltoon palveluvelkaa. Hallitus sitoutuu purkamaan hoito- ja palveluvelkaa 450 miljoonan euron kokonaisuudella vuosina 2021–2023. Samalla toteutetaan ohjausmekanismi, joka varmistaa kokonaisuuteen kohdennettujen resurssien vähentävän aidosti hoito- ja palveluvelkaa.

Järjestöjen, yhteisöjen ja säätiöiden rahoitus ja toiminta turvataan

Hallitus ehdottaa yhteensä 347 miljoonan euron kompensaatiota järjestöille, yhteisöille ja säätiöille niiden rahoituksen turvaamiseksi. Tarve kompensaatiolle johtuu Veikkauksen tuottojen laskusta. Tuotot jäävät alhaisemmiksi kuin mitä vuoden 2021 varsinaisessa talousarvioesityksessä ennakoitiin. Kompensaatio rahoitetaan alentamalla arpajaisveroa, kehysvaikutteisin budjettivaroin ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla hyödyntämällä lisäksi niin sanottuja jakamattomia rahapelivoittoja. STM:n osalta Veikkauksen tuottojen aleneminen rahoitetaan arpajaisveron laskusta saatavalla 34,4 miljoonalla eurolla sekä 114,8 miljoonalla eurolla jakamattomista rahapelivoitoista. Jakamattomat rahapelivoitot syntyivät, kun rahapeliyhtiöt yhdistyivät vuonna 2017. Vuoden 2021 STEA-avustusten kokonaismääräraha on 362,4 miljoona euroa.

Veikkauksen tuottojen lasku vaikuttaa järjestöjen rahoitukseen, sillä vuosittaiset avustukset maksetaan Veikkauksen tuotoista. Arvioiden mukaan rahapelituotot jäävät nykyistä alhaisemmiksi myös tulevina vuosina. Järjestöjen, yhteisöjen ja säätiöiden rahoituksen kompensointia jatketaan vuoden 2021 jälkeenkin, mutta jatkossa sitä ei voida tehdä täysimääräisesti. Tilanteeseen liittyen arpajaislakia ryhdytään uudistamaan ja tarkoituksena on saada lakiesitys eduskuntaa 2021 kesäkuuhun mennessä.

Lisätietoja

Erityisavustaja Jiri Sironen, p. 0295 163 410 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Timo Lehtinen, p. 0295 163 387 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Anna Abrahamsson, p. 0295 150 029 (yleiset kysymykset)

 
Sivun alkuun