Hyppää sisältöön

Sairausvakuutuslaki - Paljon vartijana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2024 9.51
Kolumni

Sairausvakuutuslaki täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Sairausvakuutuslakia pohdittiin ja valmisteltiin Suomessa kymmeniä vuosia jo 1800-luvulta alkaen. Lakia alettiin soveltamaan 1.4.1964 ja se oli aikaansa nähden laaja ja moderni kokonaisuus.

Sairausvakuutuslaki on kehittynyt ja muuttunut siitä, kun se 60 vuotta sitten tuli voimaan. Nykyisellään sairausvakuutuslaki sisältää työtulovakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen. Työtulovakuutuksen kautta rahoitetaan päivärahaetuuksia, kuten vanhempainpäivärahoja ja sairauspäivärahaa. Sairaanhoitovakuutuksen kautta puolestaan rahoitetaan lääkekorvauksia, matkakorvauksia, sairaanhoidonkorvauksia (ns. kelakorvaukset) ja Kelan kuntoutusta. Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet ja korvaukset ovat siis edelleen läsnä melkein jokaisen suomalaisen arjessa jossain elämänvaiheessa. 

Euroopan mittapuulla Suomi oli viimeisten joukossa säätämässä omaa sairausvakuutuslakia, mutta lain valmistuessa otimme sisällön suhteen ison loikan monen maan edelle mm. vakuutuksen kattavuudessa. Lain tarve oli ilmeinen ja syntyäkseen se vaati kompromisseja kaikilta laatimiseen osallistuneilta osapuolilta.  

Sairausvakuutuslain synty on osa hyvinvointivaltion kehitystä, johon kuuluvat myös esimerkiksi työeläkelait ja työttömyysturvauudistus. Työtä sairausvakuutuslain säätämiseksi pohjustettiin tutkimuksilla ja komiteoilla. Keskeinen ajatus oli, että sairaus on sattumanvaraista ja vakuutusluonne soveltuu hyvin tällaisissa tilanteissa ansionmenetysten korvaajaksi.  

Niin sanotun pakollisen kansanvakuutuksen tarkoitus on taata yhdenvertainen mahdollisuus vakuutukseen sekä sairaalle että terveelle tulotasosta riippumatta. Kaikilla ei ollut 60-luvulla, eikä tänä päivänäkään, mahdollista ottaa tai saada yksityistä sairausvakuutusta. Sairausvakuutuksen rahoituksesta huolehtivat valtio, vakuutetut ja työnantajat. Toimeenpanija on ollut alusta saakka Kansaneläkelaitos. 

Sairausvakuutuslakia on muokattu vuosien saatossa moneen kertaan monista eri kohdista. On esimerkiksi muutettu rahoittajien välisiä rahoitussuhteita sekä etuuden saajien korvaustasoja. Etuuksien ehtoihin on puututtu ja sairausvakuutuslaki on muuttunut ajan kuluessa. Kuitenkin keskeiset tavoitteet ja se mitä vakuutuksella halutaan korvata, on pysynyt olennaisilta osiltaan samana. 

Sairausvakuutuslain valmistelusta vastaa edelleen sosiaali- ja terveysministeriö ja lain toimeenpanijana toimii Kela. Yhdessä rahoittajien kanssa meillä on vastuu pitää sairausvakuutuslaki edelleen aikaansa seuraavana ja toimivana kokonaisuutena.  

Paljon onnea 60-vuotiaalle sairausvakuutuslaille ja pitkää ikää! 

osastopäällikkö Liisa Siika-aho, sosiaaliturva- ja vakuutusosasto