Hyppää sisältöön

Sisäilmaoireita täytyy hoitaa kokonaisvaltaisesti – Uudesta suosituksesta pyydetään lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 11.09
Tiedote
toimisto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja sisäilmaan liittyvän oireilun diagnosointia, hoitoa ja kuntoutusta koskevasta suosituksesta. Onnistuneen kuntoutumisen perustana pidetään kuuntelevaa kohtaamista, toimivaa hoitosuhdetta ja yksilöllistä tukea.

Sisäilmasta oireilevan ihmisen tilanteeseen vaikuttavat sisäympäristön haittatekijöiden lisäksi monet yksilöön ja yhteisöön liittyvät tekijät. Suositusluonnoksessa korostetaan, että sisäilmaoireilun diagnosoinnissa ja hoidossa on tärkeää kuunnella potilasta huolellisesti ja huomioida tilanne kokonaisuutena. 

Potilaan tutkimiseen ja hoitoon voidaan tarvita monialaista yhteistyötä, mutta hoito tulisi järjestää ensisijaisesti terveydenhuollon perustasolla. 

Ennaltaehkäisy avainasemassa

Sisäilmaan liittyvää oireilua voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää huolehtimalla systemaattisesti sisäympäristön kunnosta, korjaamalla havaitut puutteet ripeästi ja viestimällä avoimesti. Suosituksessa listataan Suomen olosuhteissa merkittävimmiksi kroonisten sairauksien riskiä lisääviksi sisäympäristön altisteiksi radon, pienhiukkaset, passiivinen tupakointi ja kosteusvauriot. 

Laadukkaaseen sisäilmaan panostaminen on kannattavaa, koska terveydentilan lisäksi sillä on myönteisiä vaikutuksia myös viihtyvyyteen, oppimiseen ja työn tuottavuuteen.

Kuntoutusmenetelmistä tarvitaan lisää tietoa

Sisäilmaan liittyvät oireet ovat yleisiä ja valtaosin lieviä ja ohimeneviä, mutta joillakin potilailla oireet voivat pitkittyä ja heikentää merkittävästi elämänlaatua ja toimintakykyä. Pitkittyneestikin oireilevia potilaita pystytään auttamaan, mutta varsinkin kuntoutusmenetelmistä tarvitaan suosituksen mukaan vielä lisää tietoa. 

Suosituksesta voi antaa lausuntoja 21.12.2023–2.2.2024. Suositusluonnos on tehty sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa moniammatillisessa työryhmässä, jonka jäsenet edustavat mm. sisäilman terveysvaikutuksien tutkimusta, perusterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, sosiaaliturvan ja etuuksien asiantuntemusta sekä potilasnäkökulmaa. Suosituksessa päivitetään ja täydennetään aiempia, rajatummin kosteus- ja homevaurioihin liittyvien oireiden hoitoa koskevia suosituksia.

Lisätietoja

erikoistutkija Kati Huttunen, p. 029 524 8192

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, p. 0295 163 280

etunimi.sukunimi(at)gov.fi