Hyppää sisältöön

STM päätti rahoittaa yhdeksää yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.8.2021 14.43
Tiedote 212/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää rahoitusta yhdeksälle sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle, jotka vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja siten sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta. Avustusta myönnetään yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Rahoitusta saavat seuraavat tutkimushankkeet (tutkimushanke, hakijataho, vastuututkija, avustusmäärä):

  • Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA), Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Kirsi Juhila, 478 558 euroa
  • Taloussosiaalityö lapsiperheissä. Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen, Turun yliopisto, Mia Hakovirta, 512 280 euroa
  • Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä (SOSKIELI), Åbo Akademi, Camilla Nordberg, 413 940 euroa
  • Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa), Itä-Suomen yliopisto, Janet Anand, 392 438 euroa
  • Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä ”Hyvää jälkeä” –hanke, Tampereen yliopisto, Riikka Korkiamäki, 487 147 euroa
  • Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut - paraneeko vaikuttavuus? Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Katja Kuusisto, 447 791 euroa
  • Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä, Itä-Suomen yliopisto, Timo Toikko, 406 222 euroa
  • Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä – LAMPE, Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus, Kati Turtiainen, 420 554 euroa
  • Harkittua vammaissosiaalityötä (HaraVa), Lapin yliopisto, Minna Zechner, 441 070 euroa

Hakemuksia tuli yhteensä 23. Hakemukset olivat kauttaaltaan ansiokkaita ja aiheet koskivat laajasti sosiaalityön kenttää. Hakijoina olivat pääasiassa yliopistot melko tasaisesti eri puolilta Suomea. 

Kaikki hakemukset vertaisarvioitiin sekä tieteellisestä että käytännön vaikuttavuuden näkökulmasta. Vuoden 2021 tutkimushaussa painotettiin tutkimusta, joka koskee mm. sosiaalityön työmenetelmiä ja vaikuttavuutta, etuuksia ja palveluja, erityistä tukea tarvitsevien palvelutarpeita ja innovaatioita.

Tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Rahoitusta myönnettiin nyt toista kertaa. 

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, STM, p. 0295 163 492, [email protected] (16.8. alkaen)

neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, p. 0295 163 290, [email protected]