Hyppää sisältöön

STM pyytää lausuntoja työttömyysetuuksien aktiiviajan korotusosista luopumisesta ja osittaisen työmarkkinatuen muutoksesta

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 14.04
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muun muassa työttömyysturvan aktiiviajan korotusosista luopumista ja työmarkkinatuen tarveharkinnan kiristämistä. Esitys liittyy hallituksen huhtikuussa 2024 kehysriihessä päättämään toimenpidekokonaisuuteen, jolla vahvistetaan julkista taloutta. Esitetyillä muutoksilla tavoitellaan noin 26 miljoonan euron vahvistusta julkiseen talouteen.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ei enää maksettaisi peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotusosaa eikä ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa. Tämä tarkoittaa, että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettaisiin jatkossa saman suuruista työttömyysetuutta kuin työttömänä ollessa. 

Kulukorvausta saisi edelleen muulla kuin työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun osallistumisesta. Lisäksi mahdollisuus saada korotettua liikkuvuusavustusta poistettaisiin. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa huomioitaisiin työttömyysturvalaissa säädettyjen korotusosien poistuminen.

Osittaisen työmarkkinatuen tarveharkintaa kiristettäisiin pienentämällä tuen vähimmäismäärää. Vähimmäismäärä olisi jatkossa nykyisen 50 prosentin sijaan 35 prosenttia siitä työmarkkinatuesta, jota vanhempiensa luona asuvalle työnhakijalle muutoin maksettaisiin. Vanhempien tulojen ylittäessä säädetyn tulorajan voidaan työmarkkinatuki maksaa jatkossakin täysimääräisenä, jos hakija kykenee todistamaan, että vanhemmat eivät tue häntä taloudellisesti. Lisäksi ehdotetaan, että vanhempien tuloina ei enää huomioitaisi omaishoidon palkkiota.

Työttömyysturvalakiin ehdotetaan lisäksi joitakin teknisiä muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Lausunnot pyydetään toimittamaan 13.8.2024 mennessä.

Lisätietoja:

Johtaja Essi Rentola, p. 0295 163 155 

Erityisavustaja Veera Svahn p. 0295 047 321
[email protected]
 

Hyvinvointi syntyy työstä Orpon hallitusohjelma