Hyppää sisältöön

STM valtioneuvoston istunnossa 11.1.2024

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2024 13.39
Tiedote

Tänään 11.1.2024 valtioneuvoston istunnon päätökset sosiaali- ja terveysministeriön osalta on koottu tähän tiedotteeseen.

Rintamalisiä korotetaan

Eduskunta on päättänyt korottaa rintamalisää ja ulkomaille maksettavaa rintamalisää kansanedustajan lakialoitteen pohjalta. Korottamiseen liittyvät lait tulevat voimaan 1.5.2024.

Rintamalisää ja ulkomaille maksettavaa rintamalisää korotetaan nykyisestä 138,16 eurosta 200 euroon kuukaudessa. Viime vuosien korkea inflaatio on vaikuttanut myös veteraanien toimeentuloon. Korottamalla rintamalisää voidaan helpottaa erityisesti pienituloisia veteraaneja selviytymään lääkekustannuksista, sairaanhoidon omavastuista sekä muista arjen välttämättömistä kustannuksista. 

Rintamalisään on oikeus henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai Sota-arkiston antama todistus osallistumisesta miinanraivaustehtävään.

Ulkomaille maksettavaa rintamalisää maksetaan rintamalisän edellytykset täyttävälle henkilölle, joka asuu ulkomailla ja joka ei saa kansaneläkettä.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 11.1.2024 ja presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 12.1.2024.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515, [email protected]

Mielenterveyslaki muuttuu – tahdosta riippumattomasta psyykkisen sairauden lääkehoidosta annettava hallintopäätös

Mielenterveyslakia muutetaan siten, että potilaan psyykkisen sairauden lääkehoidon toteuttaminen edellyttää hallintopäätöstä, jos hoitoa ei onnistuta toteuttamaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Hallintopäätös tulee antaa, mikäli tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa, tarkkailussa tai mielentilatutkimuksessa oleva potilas vastustaa lääkehoitoa tai hänen tahdostaan ei saada selvyyttä tai mikäli potilas sitä itse pyytää.  Päätökseen voi hakea muutosta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Potilaan psyykkisen sairauden lääkehoidon toteuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.  Muutoksenhakuasia on käsiteltävä tuomioistuimessa kiireellisenä, ja riittävän lääketieteellisen asiantuntemuksen varmistamiseksi hallinto-oikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu asiantuntijajäsen.

Lakimuutokset vaativat vielä tasavallan presidentin vahvistuksen. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2024.

Lakimuutoksista on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla usein kysytyt kysymykset –palsta. 

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Ida Hakanen, p. 0295 163 173, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Maija Miettinen, p. 0295 163 452, [email protected]

Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Nuutti Hyttinen, [email protected] (puhelut erityisavustajan sihteeri Eevi Tynkkysen kautta, p. 0295 163 135)

Korjattu 11.1.2024 klo 15:00: Tiedotteeseen on korjattu Maija Miettisen yhteystiedot oikeiksi.