Hyppää sisältöön

Suomen ja Uruguayn välille solmitaan sosiaaliturvasopimus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2024 14.57
Tiedote

Suomi ja Uruguay ovat aloittaneet neuvottelut, joiden tavoitteena on saavuttaa sosiaaliturvasopimus maiden välille. Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa suomalaisten yritysten toimintaa Uruguayssa.

Suomalaisia työntekijöitä on lähetetty työkomennuksille Uruguayhin enenevissä määrin viime vuosina muun muassa metsäteollisuuden investointien vuoksi. Maiden välisen liikkuvuuden lisääntyessä tarve yhteiselle sosiaaliturvasopimukselle on kasvanut.

Tällä hetkellä suomalaiset työnantajat joutuvat maksamaan kaksinkertaiset eläkemaksut Uruguayhin lähettämistään työntekijöistään. Sosiaaliturvasopimuksen ansiosta maasta toiseen lähetetyt työntekijät pysyisivät lähtömaan työeläkevakuutuksen piirissä ja vapautuisivat kohdemaan maksuista.

Uruguayssa vanhuuseläkeoikeuden syntymiseksi vaaditaan 30 vuoden työskentely maassa, jolloin alle 30 vuotta Uruguayssa työskennelleille ei makseta sieltä työeläkettä. Sopimuksen myötä Uruguayssa otettaisiin huomioon myös Suomen työskentelykaudet ja eläkeoikeus voisi syntyä, vaikka henkilö ei olisikaan työskennellyt Uruguayssa vaadittua 30 vuotta.

Sosiaaliturvasopimus koskisi molempien maiden työskentelyyn perustuvia eläkkeitä ja kattaisi sekä työntekijät että yrittäjät.

Neuvottelut kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta alkoivat epävirallisesti viime marraskuussa. Ensimmäinen varsinainen neuvottelukierros käytiin Montevideossa maaliskuussa. Neuvotteluvaltuuskunnan jäsenet ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Eläketurvakeskuksesta.  Seuraava neuvottelukierros on tarkoitus järjestää vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla. Neuvottelujen tullessa päätökseen sopimus saatetaan molemmissa maissa voimaan kansallisten valtiosopimusten ratifiointia koskevien menettelyjen mukaisesti.

Lisätietoja:

lakimies Silja Dahlgren, p. 0295 163 391, [email protected]
Johtaja Henna Huhtamäki, p. 0295 163 072, [email protected]