Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2021 11.19
Pressmeddelande 41/2021

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen av 16 § gäller regionförvaltningsverkets och läkarens möjlighet att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll och 22 § om skyldigheterna för den som utsatts för smitta eller smittats att lämna uppgifter om sig själv.

I lagförslaget preciseras regionförvaltningsverkets rätt att förordna obligatoriska hälsokontroller, som kan innefatta till exempel ett coronatest. Dessutom ska den läkare i kommunen och sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar ha rätt att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll av enskilda personer.

Ändringen förtydligar den nuvarande regleringen om obligatoriska hälsokontroller samt stärker och påskyndar bekämpningen av smittsamma sjukdomar. 

Hälsokontroller kan bli obligatoriska för personer som anländer till Finland 

Spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom kan effektivt förhindras genom ett beslut av regionförvaltningsverket om obligatorisk hälsokontroll. 

Deltagandet i en hälsokontroll kan vara obligatoriskt exempelvis för personer som anländer till Finland från ett visst land under en viss tidpunkt eller för arbetstagare som vistas på en viss arbetsplats. Regionförvaltningsverken ska samarbeta sinsemellan och med olika myndigheter. 

Regionförvaltningsverket kan under covid-19-epidemin till exempel fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll på flygplatsen. Regionförvaltningsverket kan i sitt beslut beakta den regionala epidemisituationen och när och i vilken omfattning personalresurserna inom hälso- och sjukvården behöver sättas in för de obligatoriska hälsokontrollerna. På så sätt kan personalen sättas in där det är mest ändamålsenligt med tanke på smittspridningen, dock utan att äventyra annan hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Om en person vägrar delta i en obligatorisk hälsokontroll, kan personen enligt 44 kap. 2 § i strafflagen (39/1889) för hälsoskyddsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Personer som utsatts för smitta eller som själva smittats ska vara skyldiga att ge information

En person som insjuknat, utsatts eller med fog misstänks ha insjuknat eller utsatts för en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam sjukdom ska vara skyldig att lämna uppgifter om sig själv till den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utreder saken. 

Ändringen stärker myndigheternas möjligheter att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och underlättar spårningsarbetet. Dessutom blir det möjligt att bättre än för närvarande utnyttja olika informationssystem och programvara (t.ex. Finentry) som en del av förebyggandet av smittsamma sjukdomar och smittspårningen. Enligt den gällande lagen om smittsamma sjukdomar har insamlingen av uppgifter grundat sig på frivillighet.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]

 
Sivun alkuun