Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Toimeentulotuen perusosan alentamista on aina harkittava yksilöllisesti

10.12.2010 9.56
Uutinen N5-56913

Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto ja edellyttää siksi, että kaikki toimeentuloa turvaavat vaihtoehdot selvitetään. Toimeentulotuen perusosan alentaminen on aina harkittava yksilön elämäntilanteen mukaan. Perusosaa voidaan alentaa vain silloin, jos alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa.

Eduskunnassa hyväksyttiin keskiviikkona toimeentulotukilain muutos, jolla pyritään aktivoimaan nuoria ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Sen mukaan ammatillista koulutusta vailla olevan alle 25-vuotiaan nuoren toimeentulotuen perusosaa voitaisiin alentaa 20 prosentilla, jos häneltä on evätty työttömyyspäiväraha koulutuksesta kieltäytymisen tai keskeyttämisen takia.

Toimeentulotukilain muutoksessa on kysymys koulutuksesta kieltäytymisen tai koulutuksesta keskeyttämisen lisäämisestä laissa jo oleviin tuen alentamisperusteisiin. Toimeentulotuessa olevia tuen alentamisperusteita yhdenmukaistetaan työttömyysetuuden epäämisperusteiden kanssa.

Perusosan alentaminen on ollut aikaisemminkin mahdollista, jos henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa. Perusosan alentaminen on ollut mahdollista myös silloin, jos henkilö on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu tarjota.

Muutoksen päätarkoituksena on auttaa vaikeassa tilanteessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten omatoimisuutta ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Perusosan alentamisen yhteydessä nuoren kanssa on aina tehtävä suunnitelma oman elämänhallinnan parantamiseksi. Suunnitelma tehdään yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa työvoimaviranomaisen kanssa ja se on tarkastettava määräajoin.

Lainmuutos vahvistettaneen lähiaikoina. STM lähettää vielä tämän vuoden aikana kunnille kuntainfon, jossa kerrotaan tarkemmin lainmuutoksen soveltamisesta ja toimeentulotuen perusosan alentamisen harkinnasta.

Toimeentulotuen perusosan alentamista koskeva esitys oli Sata-komitean yksimielinen ehdotus. Se liittyy työmarkkinavalmiuksien parantamiseen ja aktivointitoimenpiteisiin.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 09 160 73857
Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 09 160 74344

verkkouutiset
Palaa sivun alkuun