Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Riitta Burrell:
Työ vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa jatkuu

Julkaisuajankohta 10.9.2019 11.11
Kolumni

YK:n vammaisyleissopimus on ollut Suomessa voimassa runsaat kolme vuotta. Yleissopimus antaa vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) vahvan mandaatin ja velvollisuuden edistää vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista koko yhteiskunnassa.

  •  

VANEn asetuksella säädettyihin tehtäviin kuuluu laatia kansallinen toimintaohjelma. Siinä määritellään vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon tärkeimmät kansalliset tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi ja toimintaohjelman toteutumisen seuranta. Ensimmäiselle toimintaohjelmakaudelle vuosille 2018 ja 2019 laaditun toimintaohjelman otsikkona oli ”Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen”.

Tärkeä osa VANEn toimintaa on tehdä vammaisyleissopimus ja sen velvoitteet tunnetuiksi. Näyttöä tässä työstä onnistumisesta saatiin vastikään valmistuneesta ensimmäisen toimintaohjelman seurantaraportista. Raportin mukaan vammaissopimuksen velvoitteet otetaan entistä paremmin huomioon päätöksenteossa. Myös tietoisuus vammaisten henkilöiden osallisuuden sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden merkityksestä ja ylipäätään vammaisyleissopimuksen velvoitteista on lisääntynyt. 

Uuden toimintaohjelman valmistelu käynnistymässä

Valtioneuvosto asetti uuden VANEn elokuun lopussa. Neuvottelukunnan työ käynnistyy syksyllä, jolloin aloitetaan uuden toimintaohjelman laatiminen vuosille 2020–2023. Valmistelutyössä on jälleen tärkeä arvioida sitä, miten yleissopimuksen mukaiset oikeudet toteutuvat vammaisten ihmisten arjessa. Toimenpiteet on suunnattava erityisesti niihin asioihin, joiden toteutumisessa koetaan eniten ongelmia.

Vammaiset ihmiset ja heitä edustavat järjestöt ovat alusta alkaen mukana päättämässä uuden toimintaohjelman painopisteistä ja toimenpiteistä. Samalla VANE seuraa myös tarkasti ensimmäisellä kaudella asetettujen pitkän aikavälin toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi neuvottelukunta keskittyy käytännönläheisiin toimiin, joita vammaisjärjestöt ovat toivoneet. Listalla ovat muun muassa työllistymisen haasteet, taksiliikenteen ongelmat ja tosiasialliset mahdollisuudet käyttää omaa kieltä.

VANEn toimintakenttä on avara ja haasteet ovat mittavat. Onneksi työtä ei tarvitse tehdä yksin. Vammaisten henkilöiden oikeuksia on edistämässä vahva ja alati laajeneva verkosto ihmisiä, järjestöjä ja viranomaisia. Etujoukossa ovat vammaiset ihmiset itse, samoin kuin heitä edustavat järjestöt. Samalla on hyvä muistaa, että suomalainen hyvinvointivaltio perustuu yhteisvastuun ja oikeudenmukaisuuden periaatteille. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen maassamme on meidän kaikkien asia.

Uusi VANE onnittelee ja kiittää ensimmäistä neuvottelukuntaa sen uraauurtavasta työstä vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi!

Riitta Burrell

Neuvotteleva virkamies, VANEn puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

 
Sivun alkuun