Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelemaan palkka-avoimuusdirektiivin täytäntöönpanoa 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2024 11.03
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys palkka-avoimuusdirektiivin kansalliseksi täytäntöönpanoksi.

Työryhmässä on edustajia sosiaali- ja terveysministeriöstä, oikeusministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, työmarkkinakeskusjärjestöistä sekä tasa-arvovaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun toimistoista.  

Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2025. 

Palkka-avoimuutta koskeva direktiivi tuli voimaan kesäkuussa 2023. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 7. päivänä kesäkuuta 2026. 

Lisätietoja 

johtaja Terhi Heinilä, tasa-arvoyksikkö, p. 02951 63003, [email protected]