Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelemaan muutoksia ympäristörikoksia koskevaan lainsäädäntöön

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2024 14.57
Tiedote

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyivät tänä keväänä ympäristörikoksia koskevat uudet säännöt, joilla yhtenäistetään EU:n jäsenmaiden ympäristörikoksiin liittyvää lainsäädäntöä. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Uusi direktiivi sisältää vähimmäissäännökset ympäristörikoksina rangaistavista teoista ja niiden seuraamuksista sekä muista velvoitteista, jotka liittyvät ympäristörikosten torjuntaan. Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että ympäristörikosten määritelmät ovat yhtenevät, ja että vakavien ympäristörikosten kohdalla jäsenvaltioilla on käytettävissä tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat rikosoikeudelliset seuraamukset.

Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja mitä vaikutuksia niillä on, sekä valmistella tarvittavat muutokset. Työryhmä arvioi muun muassa rikoslakiin tarvittavia, ympäristörikoksiin liittyviä muutoksia, ja esimerkiksi yhteisösakon asteikon muuttamista liikevaihtoon perustuvaksi. Työryhmä laatii mietinnön hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää oikeusministeriöstä. Jäseniä on useista ministeriöistä sekä muun muassa poliisista ja Syyttäjälaitoksesta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2025.

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää, p. 0295 150 082, [email protected]