Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp ska bereda ändringar i lagstiftningen om miljöbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2024 14.57 | Publicerad på svenska 22.5.2024 kl. 14.58
Pressmeddelande

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog i våras nya regler om miljöbrott, genom vilka EU-ländernas lagstiftning om miljöbrott förenhetligas. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av direktivet.

Det nya direktivet innehåller minimibestämmelser om gärningar som är straffbara som miljöbrott och påföljder för dem samt om andra skyldigheter som hänför sig till bekämpningen av miljöbrott. Syftet med direktivet är att säkerställa enhetliga definitioner för miljöbrott och att medlemsstaterna i fråga om allvarliga miljöbrott har tillgång till effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.

Den nya arbetsgruppen ska utreda vilka lagstiftningsändringar genomförandet av direktivet förutsätter och konsekvenserna av dem samt bereda de lagändringar som behövs. Arbetsgruppen bedömer bland annat  ändringarna i strafflagen som hänför sig till miljöbrott och ändringen av skalan för samfundsboten så att den baserar sig på omsättningen. Arbetsgruppen utarbetar sitt betänkande i form av en regeringsproposition.

Ordförande för arbetsgruppen är lagstiftningsrådet Leena Mäkipää från justitieministeriet. I gruppen sitter företrädare för flera ministerier, polisen och Brottspåföljdsmyndigheten. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 maj 2025.

Mer information: 
Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 082, [email protected]