Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työttömyysturvan sovittelun kehittämisehdotukset lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 8.07
Tiedote 150/2022

Ehdotusten tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esitys on lausunnolla 5.8.2022 asti.

Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää kolme ehdotettua muutosta.

Työajan poikkeuksellinen arviointi lain tasolle

Ehdotuksen mukaan oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen olisi, jos työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, ettei työaika ylitä kokoaikatyön rajaa (yli 80 prosenttia enimmäistyöajasta).

Ehdotus tuo lain tasolle nykyisen vakiintuneen soveltamiskäytännön työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Kyse on tilanteista, joissa palkka ei perustu työaikaan, mutta työajan osittaisuus on siitä huolimatta osoitettavissa.

Erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luovuttaisiin pysyvästi

Työttömyysturvalain säännöksiä erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta ei ole sovellettu koronapandemian aikana keväästä 2020 alkaen. Muutokset ovat väliaikaisesti voimassa vielä tämän vuoden loppuun. Nyt ehdotetaan pysyvää muutosta työttömyysturvalakiin.

Maksuperusteiseen sovitteluun korjauksia

Kun henkilölle maksetaan työtuloa kuukautta pidemmältä ajanjaksolta, työtuloa jaetaan maksukuukaudelle ja seuraaville jaksoille. Käytännössä myös tällaisen työtulon perusteena olevaa työaikaa jaetaan vastaavasti, mutta tästä ei säädetä laissa. Nyt ehdotetaan työtulon jakamistilanteiden tarkentamista laissa. Lisäksi lakiin lisättäisiin työajan jakaminen.

Työaikatarkastelujakso olisi nykyisen kalenteriviikon sijasta sovittelujakso (neljä viikkoa tai kuukausi), kun henkilön päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta, tai kun henkilön työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Pekka Paaermaa 16.6.-24.6., [email protected]
hallitussihteeri Eeva Vartio 27.6.-12.7., [email protected]
erityisasiantuntija Joni Rehunen 13.7.-5.8., [email protected]

 
Sivun alkuun