Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia korjaava lakiluonnos lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2020 16.14
Tiedote 139/2020

Lakimuutosten tavoitteena on vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden ja kansalaisten luottamuksen lisääminen järjestelmää kohtaan. Lakiluonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 3.6.-10.7.2020.

Lakiluonnoksessa esitetään muutoksia, joilla pannaan täytäntöön hallitusohjelman kirjaus vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielisen mietinnön (StVM 33/2018 vp) mukaisesti. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö oli syntynyt käsiteltäessä tapaturmavakuutuslainsäädäntöä koskevaa kansalaisaloitetta (KAA 4/2018 vp).

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi työtapaturma- ja ammattitautilakia, eräitä työeläkelakeja sekä Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

Vakuutuslääkäreiden kannanottoihin yksityiskohtaisemmat säännökset

Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset tavasta, jolla vakuutuslaitosten asiantuntijalääkärit ottavat kantaa laitosten käsiteltäväksi toimitettuihin lääketieteellisiin selvityksiin.

Kannanotot olisi laadittava yhdenmukaisesti ja selkeitä ilmaisuja käyttäen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää vakuutuslaitoksen antaman, lääketieteellisiin seikkoihin perustuvan päätöksen perusteluina siten kuin eri etuuslaeissa säädetään. Kannanotto olisi vahvistettava erikseen lausumalla ”kunnian ja omantunnon kautta”. Tämän vuoksi kumottaisiin tarpeettomana laeissa entuudestaan olevat säännökset, joiden mukaan vakuutuslaitoksen lääkärin asiakirjamerkintöihin ei sovelleta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain vastaavan sisältöistä säännöstä.

Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi työtapaturma- ja ammattitautilain säännöstä ansionmenetyskorvauksen perusteena olevasta työansiokäsitteestä.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, p. 029 516 3546

 
Sivun alkuun