Hyppää sisältöön

LVM jatkaa organisaation uudistamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2024 9.50
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön logo (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö uudistaa organisaatiotaan. Tavoitteena on tehostaa toimintaa entistä yhtenäisemmällä ja selkeämmällä organisaatiolla. Näin vastataan toimintaympäristön ja taloustilanteen tuomiin muutoksiin ja toiminnan kehittämistarpeisiin. 

Uudistamisen ensimmäinen vaihe päättyi 1.4.2024, jolloin ministeriö siirtyi kolmen osaston rakenteeseen. Uudistuksen toisessa vaiheessa tarkastelussa ovat ministeriön osastojen työnjako sekä yksiköiden rakenne ja työnjako. Muutos koskee kaikkia ministeriön yksiköitä, valtion kyberturvallisuusjohtajan toimistoa lukuun ottamatta.

Ministeriössä on aloitettu säädöshanke, jolla tehdään tarvittavat muutokset ministeriön työjärjestykseen ja ministeriöstä annettuun asetukseen.

− Ministeriön oman toiminnan ja sen kehittämisen kulmakiviä ovat ministeriön ja hallinnonalan yhteinen konsernistrategia ja ministeriön henkilöstöstrategia. Molemmat ohjaavat toimintaa pitkällä tähtäimellä, hallituskausien yli, toteaa kansliapäällikkö Minna Kivimäki.

Organisaatiota kehittämällä tuetaan henkilöstöstrategiassa sovittuja tavoitteita. Hallinnonalan konsernistrategiassa puolestaan korostuvat entistä vahvemmin turvallisuusnäkökulma ja taloudellinen tehokkuus. 

- Organisaation rakenteen ja toimintatapojen tulee tukea niitä valintoja ja tavoitteita, joita ministeriö on konserni- ja henkilöstrategioissa tehnyt. Siksi esimerkiksi digitalisaatioon, automaatioon tai turvallisuuteen, ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökulmat olisivat sisällä kaikkien yksiköiden toiminnassa. Lähtökohta olisi se, että nämä isot näkökulmat tulisivat jatkossa luonnolliseksi osaksi kaikkea valmistelua, sanoo kansliapäällikkö Kivimäki.

Mitä seuraavaksi?

Organisaatiouudistuksen toisessa vaiheessa tarkastellaan ministeriön osastojen ja yksiköiden työnjakoa ja yksiköiden rakenteita koko ministeriön osalta.

Päätöksiä uudesta organisaatiosta tehdään syksyn kuluessa. Säädösmuutosten ja uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2025.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Minna Kivimäki, [email protected], p. 0295 342 389