Hyppää sisältöön

Hiilestä kiinni -hankkeissa tehdään vaikuttavaa ilmastotyötä – tuloksista hyötyä pitkälle tulevaisuuteen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2023 8.46
Uutinen
Kuvassa kesäistä peltomaisemaa

Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on tehty merkittävä satsaus ilmastokestävän maa- ja metsätalouden kehittämiseen. Hyvien kokemusten perusteella hanketoimintaa kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2020 käynnistyneessä maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –kokonaisuudessa on rahoitettu poikkeuksellisen laaja joukko erilaisia ilmastohankkeita. Tutkimusprojekteissa on tuotettu ajankohtaista tieteellistä tietoa ja kehittämishankkeissa kokeiltu ja kehitetty käytännönläheisiä ratkaisuja yhdessä lukuisien paikallistoimijoiden kanssa.

Hankkeiden avulla on löydetty tapoja, joilla maatalouden, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja kasvattaa. Kokonaisuudessa on edistetty myös maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen ja varautumista lisääntyviin riskeihin.

Paikallisten toimijoiden, kuten viljelijöiden ja metsänomistajien osallisuus hankkeissa on koettu tärkeäksi, sillä se edistää vihreän siirtymän oikeudenmukaista toteutumista. Hankkeita ovat toteuttaneet muun muassa tutkimuslaitokset, oppilaitokset, neuvontajärjestöt ja yritykset.

– Hiilestä kiinni –kokonaisuudessa on tehty merkittävä, koko maan kattava ponnistus tietopohjan kasvattamiseksi ja ilmastotoimien toteuttamiseksi. Tämä työ tullaan muistamaan yhteistyöstä, jossa monitieteinen tutkimus kulkee käsi kädessä käytännön toteutuksen kanssa, tiivistää maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Työn tavoitteena konkreettiset vaikutukset

Käynnissä olevien ja jo päättyneiden kehittämishankkeiden vaikuttavuutta on arvioitu juuri julkaistussa Gaia Consultingin toteuttamassa selvityksessä. Selvityksessä arvioitiin, kuinka kaukana konkreettisen ilmastovaikutuksen toteutumista hankkeet ovat. Vaikuttavuutta arvioitiin hankkeessa kehitetyn vaikuttavuuspolun avulla, jossa lähimpänä konkreettista vaikutusta ovat hankkeet, jotka vaikuttavat suoraan maan- ja metsänomistajien päätöksentekoon.

Arvioinnin mukaan kokonaisuudessa on tehty vaikuttavaa ilmastotyötä, mutta konkreettisiin ilmastovaikutuksiin päästäisiin nopeammin, jos tulevissa hankehauissa rahoitusta suunnattaisiin meneillään olevien hankkeiden tulosten käyttöönottoon. Voit tutustua arviointiin ja suosituksiin tämän uutisen lopussa olevista linkeistä.

Osa Hiilestä kiinni -hankkeista on jo päättynyt, mutta myös uusia on käynnistymässä. Viimeisimmässä hankehaussa huomioitiin tuoreen arvioinnin suositukset ja etsittiin erityisesti tiedon käyttöönottoon ja viestintään liittyviä hankkeita. Rahoituspäätökset tehdään kesäkuuhun 2023 mennessä.

Hanketoimintaa kannattaisi jatkaa myös tulevaisuudessa

Tiedon käyttöön saaminen ja vaikuttavat ilmastotoimet ovat teemana myös tänään 16.5. järjestettävässä seminaarissa, jossa on koolla laaja joukko maankäyttösektorin toimijoita. Seminaarin teemana on katse tulevaisuuteen: mitä tapahtuu hankkeiden päättymisen jälkeen ja miten niissä tuotettu tieto saataisiin mahdollisimman vaikuttavasti käyttöön. Voit seurata tilaisuuden etälähetystä uutisen lopussa olevan linkin kautta.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa esitetään, että hanketoimintaa kannattaisi jatkaa myös tulevaisuudessa. Hiilestä kiinni –kokonaisuuden hyvien kokemusten perusteella tämä on perusteltua. Vuoden 2023 aikana maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman paikallinen toimeenpano siirtyy ministeriöltä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ohjaukseen.

–  Hiilestä kiinni -hankkeissa on tuotettu erinomaista pohjaa maankäyttösektorin ilmastotyölle, ja tätä polkua kohti hiilineutraalia Suomea jatketaan nyt lukuisten toimijoiden pitkäjänteisellä työllä ja ELYn uuden ilmastoyksikön tuella, Jaana Husu-Kallio kertoo. 


Lisätietoja:

Anna Salminen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
[email protected], 029 516 2002

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisätietoja kokonaisuudesta sekä tiedot jo rahoitetuista hankkeista löytyvät osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma.