Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kai Kaatra jatkaa maa- ja metsätalousministeriön vesihallintojohtajana

Jord- och skogsbruksministeriet 9.5.2019 14.00
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään 9.5.2019 päättänyt jatkaa vesihallintojohtaja Kai Kaatran virkasuhdetta eroamisiän saavuttamisen jälkeen yhdellä vuodella ajalle 1.9.2019 – 31.8.2020.

Vuoden 2019 alusta voimaan tullut valtion virkamieslain muutos mahdollistaa työnantajan jatkamaan eroamisiän saavuttavan virkamiehen virkasuhdetta, jos virkamies siihen suostuu.

Kaatran virkasuhdetta on jatkettu yhdellä vuodella, koska heinäkuun 2019 alusta alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana ei ole tarkoituksenmukaista vaihtaa yksikön päällikköä, sillä tällöin jouduttaisiin käytännössä järjestelemään uudelleen myös puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät ministeriön vastuulla olevissa ilmasto- ja kansainvälisen metsäpolitiikan asioissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

osastopäällikkö Juha S. Niemelä, p. 02951 62009, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [juha.niemela]

Palaa sivun alkuun