Hyppää sisältöön

Kalastusmatkailun kehittämisohjelma on julkaistu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2024 13.46
Tiedote
Kuva: Johannes Sipponen

Kalastusmatkailua kehitetään kohti kunnianhimoista tavoitetta: kehittämisohjelman vision mukaan Suomessa on monipuoliset ja Euroopan laadukkaimmat kalastuspalvelut vuonna 2034. Monialaisen työryhmän laatima ja lähes 30 sidosryhmän kommentoima Kalastusmatkailun kehittämisohjelma on valmistunut. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia kalastusmatkailua edistävien toimenpiteiden suunnitteluun.

Suomen vesistöissä ja kalakannoissa on valtava potentiaali kalastusmatkailun kehittämiseen, toteavat Kalastusmatkailun kehittämisohjelmaa kommentoineet tahot. Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että Suomella on heikko imago kansainvälisillä markkinoilla ja palvelutarjonta ei kaikilta osin vastaa kysyntää. Myös kehittäminen ja markkinointi on vähäistä. Muun muassa näihin tarpeisiin vastataan Kalastusmatkailun kehittämisohjelman toimenpiteillä, jolla Suomen kalastusmatkailu autetaan kasvuun.

Toimijat motivoituneita yhteistyöhön kalastusmatkailun kasvattamiseksi

"Lausuntokierroksella korostui yhteinen näkemys siitä, että kehittämisohjelma on tarpeellinen ja siinä esitetyt toimenpiteet oikein valitut, jotta visio voi toteutua. Olen iloinen siitä, että eri toimijat ovat ottaneet tämän ohjelman omakseen ja sitoutuvat osaltaan sen edistämiseen. Kaikilla on sama intressi, ja osaamisten yhdistämisellä saadaan hyödynnettyä kalastusmatkailun koko potentiaali", toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Kehittämisohjelma sisältää toimenpide-esitykset palvelujen ja liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä toimintaympäristön kehittämiseksi. Esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan asiantuntemusta ja työpanosta laajasti kalastusmatkailuun linkittyviltä toimijoilta. Keskeisiä tahoja ovat vesialueiden omistajat ja kalatalousalueet, kunnat ja maakunnat, kalastus- ja matkailualan järjestöt sekä tutkimuslaitokset ja valtionhallinto. 

Työryhmä koostui kala- ja matkailualan sekä aluekehittämisen asiantuntijoista. Lausuntoja saapui määräajassa yhteensä 29, ja niiden perusteella kehittämisohjelma viimeisteltiin hyväksyttäväksi.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa todetaan, että kalastusmatkailun mahdollisuuksiin panostetaan. Kalastusmatkailun kehittämisohjelma toteuttaa hallitusohjelman kirjausta.

Ministeriö jakaa 230 000 euroa kehittämisohjelman toteutuksen käynnistämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää siemenrahoitusta kehittämisohjelman toteuttamista valmistelevien hankkeiden suunnittelua ja pienimuotoista pilotointia varten. Määrärahaa on haettavissa yhteensä 230 000 euroa. Hakemukset kalastusmatkailun hankkeiden erityisavustuksiin tulee jättää maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon 14.6.2024 mennessä.

"Toivomme, että kalastus- ja matkailualan toimijat  näkevät ohjelman toteuttamisessa mahdollisuuden tehdä merkityksellisiä asioita yhdessä meidän ja muiden kanssa. Suomen kalastusmatkailun kasvun mahdollisuudet ovat hyvät, mutta kilpailu asiakkaista sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla on vaikeaa ilman pitkäjänteistä tuotekehitystä", sanoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)gov.fi
Tutustu Kalastusmatkailun kehittämisohjelmaan
Ohje kalastusmatkailun avustusten hakemiseen