Hyppää sisältöön

Lisää luomualaa, kysyntää ja euroja markkinoilta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 15.44
Tiedote
Lehmia seisoo ja laiduntaa kesalla vehrealla laitumella.

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut Luomu 2.0 –luomuohjelman. Ohjelma haluaa vastata luomutuotteiden kysynnän kasvuun saattamalla lisää luomutuotteita markkinoille ja vähittäiskaupan ja ammattikeittiöiden tarpeisiin. Ohjelman tavoite on sama kuin Euroopan unionin (EU) Vihreän kehityksen ohjelmalla, eli neljännes pelloistamme tulisi olla luomusertifioitua vuoteen 2030 mennessä.

Luomuruuan kysyntä kasvaa vähittäiskaupassa ja ammattikeittiöissä sekä meillä että maailmalla. Suomessa on hyvät mahdollisuudet vastata tähän kysyntään. Luomu 2.0 -ohjelman päätavoitteet vuoteen 2030 mennessä ovat:

  • Luomun käyttö julkisissa ammattikeittiöissä kuten päiväkotien, koulujen ja työmaaruokaloiden keittiöissä lisääntyy 25 prosenttiin.
  • Suomalaisen luomun vienti ulkomaille lisääntyy. Viennin arvon tavoitteeksi on asetettu 100 miljoonaa euroa.
  • Elintarviketeollisuus tuo uusia luomutuotteita markkinoille.

Jotta edelliset asiat toteutuvat, luomun viljelyalaa halutaan lisätä nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ilmoittaa olevansa vahvasti yhdessä luomutoimijoiden kanssa asetettujen tavoitteiden takana. Leppä kannustaa kuntia luomun käytön lisäämiseen ja mainitsee Lahden kaupungin luomutavoitteen hyvänä esimerkkinä. Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen esitteli ammattikeittiöiden luomuwebinaarissa Lahden tavoittelevan sitä, että julkiset ammattikeittiöt tarjoavat 70% luomuruokaa vuonna 2030.

Luomu 2.0 -ohjelma luettelee lukuisia toimia luomun osuuden kasvattamiseksi tuotannon, kysynnän, ruokapalveluiden, viennin ja luomukeruutuotteiden osalta. Luomukorvauksia maksetaan viljelijöille luomutuotannon tavanomaista tuotantoa korkeampien kustannusten kattamiseksi. Ruokapalvelujen kehittämistä tuetaan hanketyöllä. Luomumetsien sertifiointia uudistetaan ja siten myös lisätään, jotta marjat ja sienet päätyvät markkinoille luomuna. Myös EU:n tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa (CAP) vuosille 2023 – 2027 painotetaan luomua.

Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi luomuohjelman toteuttamista. Tarkempi toimintasuunnitelma, välitavoitteet ja mittarit valmistellaan yhdessä luomualan toimijoiden kanssa.

Luomu 2.0 -ohjelmaan voi tutustua tästä. Luomuohjelman ruotsinkielinen julkaisu on saatavilla viikolla 25.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. 0295162059, kirsi.heinonen(at)mmm.fi
Neuvotteleva virkamies Leena Seppä, p. 0295162373, leena.seppa(at)mmm.fi