Hyppää sisältöön

Maakunnallisten metsäneuvostojen tilaisuudessa syvennyttiin EU-asioihin ja alueellisten metsäohjelmien uudistamiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 9.01
Uutinen
Hoidettua sekametsää
Kuva: Suomen metsäkeskus

Maakunnalliset metsäneuvostot laativat alueelliset metsäohjelmat, jotka toteuttavat kansallista metsästrategiaa omalla alueellaan. Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen metsäkeskuksen etätilaisuudessa tiistaina 18.6. lähes sata maakunnallisten metsäneuvostojen edustajaa kuuli katsaukset metsäpolitiikan ajankohtaisista asioista ja suuntasi katseet uusien alueellisten metsäohjelmien laatimiseen.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah totesi avauspuheenvuorossaan, että terveet, kasvavat ja elinvoimaiset metsät mahdollistavat kestävän hyvinvoinnin ja tarjoavat monia mahdollisuuksia metsäalan kehitykselle. Toimintaympäristön muutokset ja vastuullinen toiminta edellyttävät yhä vahvemmin ennakointia, erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista sekä arvopohjaisia valintoja päätöksenteon eri tasoilla.

”Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen on välttämätöntä myös, jotta luontokadon ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin pystytään vastaamaan ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kasvattamaan. Metsien hyödyntämismahdollisuudet tulee turvata myös tuleville sukupolville”, ministeri Essayah painotti.

Ministeri nosti esille metsäbiotalouden tiedepaneelin selvityksen, jonka mukaan Suomessa on potentiaalia vahvistaa metsien tuottamaa arvonlisää merkittävästi hakkuumääriä lisäämättä. Avainasemassa metsäsektorin arvonlisän kasvattamisessa ovat arvoketjujen pidentäminen Suomessa sekä sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Ministeri muistuttikin hallituksen osoittaneen kehysriihessä lisäpanostuksia biotalouteen yhtenä kasvun lähteistä. Biotalouden merkitys on korostunut myös Euroopan unionissa. Suomi on vaikuttanut aktiivisesti siihen, että biotalous huomioidaan tulevan komission työohjelmassa.

Suomen metsäkeskuksen johtava EU-asiantuntija Jaana Kaipainen kertoi, että vaikka Euroopan unionilla ei ole varsinaista metsäpolitiikkaa, noin 80 EU:n säädöstä vaikuttaa metsiin ja metsätalouteen. Kaipaisen mukaan eri säädösten yhteisvaikutuksia hyvin haastavaa hahmottaa, sillä jopa yksittäisen säädöksen vaikutuksia vaikea arvioida ilman tietoja kansallisesta toimeenpanosta.

"EU:n lainsäädännön myötä talousmetsien hoidossa pitää huomioida aikaisempaa enemmän ilmastovaikutukset, monimuotoisuus ja maaperän terveys. EU:n ohjaus vaikuttaa talouskäytössä olevien metsien pinta-alaan sekä käytön intensiteettiin ja pyrkii luomaan uudenlaisia ohjauskeinoja ja rahoitusvälineitä”, Kaipainen valaisi EU-politiikan ajankohtaispuheenvuorossaan.

Alueellisilla metsäohjelmilla vaikutetaan myös maakuntaohjelmiin

Metsäneuvos Erno Järvinen alusti kansallisesta metsästrategiasta, jonka vuoteen 2027 ulottuvan toteutussuunnitelman kansallinen metsäneuvosto vahvisti viime viikolla. Suomen metsäkeskus koordinoi alueellisten metsäohjelmien valmistelua.

Alueelliset metsäohjelmat muodostavat valtakunnallisen kokonaisuuden, joka toteuttaa määriteltyjen sisältötavoitteiden lisäksi Kansallinen metsästrategia 2035:n visiota ja päämääriä. Tavoitteena on siis vahvistaa alueellisesti metsien terveyttä, elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta sekä niistä saatavaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

”Alueellisissa metsäohjelmissa tulee painottaa alueiden omia vahvuuksia, monipuolista elinkeinojen edistämistä sekä huomioida maakuntaohjelmien tavoitteet”, Järvinen avasi MMM:n tavoitteita alueellisille metsäohjelmille.

Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini jatkoi evästämällä maakunnallisten metsäneuvostojen jäseniä alueellisten metsäohjelmien merkityksestä sekä uudistamisen tavoitteista.

"Alueellisten metsäohjelmien 2026-2030 laatiminen käynnistyy tämän vuoden joulukuussa ja ohjelmat hyväksytään loppuvuodesta 2025. Metsäohjelmien tavoitteena on sekä alueellinen että valtakunnallinen vaikuttavuus. Alueellisten metsäohjelmien kautta maakunnalliset metsäneuvostot vaikuttavat merkittävästi maakuntaohjelmiin sekä kansallisen metsästrategian toimeenpanon painotuksiin”, Eini sanoi.

Lisätietoja:

Erno Järvinen
metsäneuvos, metsä- ja biotalousyksikön päällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
0295162150
[email protected]
 

Muualla sivustollamme:

Kansallinen metsästrategia 2035

Muualla verkossa:

Maakunnalliset metsäneuvostot (metsakeskus.fi)

Alueelliset metsäohjelmat (metsakeskus.fi)

 

 

Biotalous EU ja kansainväliset asiat Hallinto Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Tutkimus ja kehittäminen