Hyppää sisältöön

Ministeri Essayah: Komissiolta tervetullut ratkaisu Ukrainan viljan vientiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2023 21.17
Tiedote
Ministeri Sari Essayah ja portugalilainen kollega Maria do Céu Antunes keskustelivat neuvostossa maanantaina. Kuva: EU:n neuvosto.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä maanantaina 18. syyskuuta. Maatalousministerit keskustelivat mm. maaperädirektiivin maatalousnäkökohdista, pitkän aikavälin maaseutuvisiosta ja maataloustuotteiden kansainvälisestä kaupasta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Neuvoston keskustelua kansainvälisestä kaupasta väritti ajankohtainen tilanne Ukrainan maataloustuotteiden vientiin liittyen. EU:n komission asettamat väliaikaiset rajoitukset ukrainalaisten maataloustuotteiden viennille loppuivat 15.9.2023. Jäsenmaat hakivat rajoituksille jatkoa, mutta komissio ei nähnyt niiden jatkolle perusteita. Komissio esittää ratkaisua, jossa viljan tuonnin määriä tasoitetaan yhteisymmärryksessä Ukrainan kanssa ja vahvistetaan solidaarisuusväyliä. Näin pyritään hillitsemään hintojen alenemista EU:n sisämarkkinoilla. 
 
”Ellei vilja pääse liikkumaan Ukrainasta maailmalle, uhkana on globaali ruokakriisi ja sodasta kärsivän Ukrainan yhä syvenevä ahdinko. Komission toimet tilanteen helpottamiseksi ovat oikeansuuntaisia. Solidaarisuuskaistojen vahvistaminen ja uusien vientireittien luominen ovat tärkeitä toimia ja niitä tulee jatkaa. Yksipuoliset viennin rajoitukset eivät ole hyväksyttäviä”, ministeri Sari Essayah painotti.
 
 Maatalousministerit pitivät komission ehdotusta maaperädirektiiviksi tärkeänä, mutta erot jäsenvaltioiden välillä, hallinnollinen taakka ja kustannukset herättivät huolta. Komission ehdotuksen tarkoituksena on luoda EU-tason järjestelmä ja kriteeristö maaperän terveyden tilan seuraamiselle.  Puola nosti asian käsittelyn yhteydessä myös ennallistamisasetuksen esiin.
 
”Terve maaperä on perusedellytys ruokaturvalle. Uudella sääntelyllä ei saa aiheuttaa lisää byrokratiaa ja kustannuksia. Se on pidettävä yksinkertaisena ja toteutuksessa on hyödynnettävä jäsenmaiden kansallisia, jo olemassa olevien järjestelmien kautta saatavaa tietoa. Jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja tilanteet on huomioitava. Sama koskee ennallistamisasetusta, jossa Euroopan parlamentin kannassa on hyviä ehdotuksia kustannusten hillitsemiseksi ja maatalouden huomioimiseksi”, ministeri Essayah totesi.
 
Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Iina Mattila p. +358 50 473 6221
Erityisasiantuntija Kari Valonen p. +32 473 525 630

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous