Hyppää sisältöön

Tenojoen sivuvesiä koskeva kalastussääntö kesälle 2024 hyväksytty

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2024 13.18
Tiedote
Tenojoki ilmasta

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 20.6.2024 Tenon sivuvesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen. Asetus täydentää Tenon vesistön muita kalastusmääräyksiä kuluvalle vuodelle 2024. Asetus on tullut voimaan 20. kesäkuuta.

Päivitys 1.7.2024: Tarkennettu lohen sallittu mitta: 30 cm - 65 cm.

Tenon sivuvesistössä sallittu kalastus painottuu myös tänä kesänä muiden kalalajien kuin lohen kalastamiseen, koska kokonaisuutena Tenojoen vesistön lohitilanne on edelleen erittäin heikko. Viime vuoteen verrattuna merkittävin muutos asetuksessa on se, että lohenkalastusta sallitaan hyvin rajoitetusti Utsjoen vesistön lohennousualueella ja Vetsijoessa, missä lohikantojen tila on ollut hieman parempi kuin muissa sivuvesistöissä. 

Utsjoessa ja Vetsijoessa saa kalastaa lohta kahden vuorokauden ajan heinäkuun 1. päivästä heinäkuun 3. päivään maanantaista kello 19 keskiviikkoon kello 19.  Saaliiksi saa yhteensä ottaa yhden 30 cm - 65 cm lohen kalastajaa kohden. Suuremmat lohet on vapautettava takaisin jokeen hellävaraisesti, sillä ne ovat tärkeitä emokaloja lohikantojen elpymisen kannalta. Rajajokialueella, Tenon pääuomassa ja Inarinjoessa lohenkalastusta ei sallita muuta kuin yksittäistapauksissa Tenon saamelaisen kalastuskulttuurin ylläpitoon liittyvillä, ELY-keskuksen myöntämillä poikkeusluvilla.

Muuten asetuksen säännökset eivät muutu merkittävästi edellisvuoteen verrattuna ja kalastusmääräykset ovat hyvin pitkälti samat kuin Tenon pääuomassa.

Luonnonvarakeskus seuraa myös tänä kesänä lohikantojen tilaa usealla eri tavalla Tenojoen vesistössä.  Lohen nousumääriä Tenon alaosalla Polmakissa voi seurata Luonnonvarakeskuksen sivuilla.  Nousumäärät alkukaudesta ovat olleet edellisvuosien tavoin varsin alhaisia, eli lohikantojen heikko tila näyttää jatkuvan. Kalastajilta toivotaan siksi vastuullisuutta omassa kalastuksessaan.

Vuoden 2024 sivuvesiasetus säädöskokoelmassa (378/2024)

Nousulohiseuranta

Lisätietoja:


Tapio Hakaste
neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
0295 162 152
[email protected]

Vesa Ruusila
erätalousneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
0295 162 051
[email protected]