Hyppää sisältöön

Valtioneuvostolta useita CAP-suunnitelman mukaisia asetuksia maataloudesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2023 15.58
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi 28. joulukuuta joukon asetuksia, joissa määritellään tarkennuksia eläinten hyvinvointikorvaukseen, ei-tuotannollisiin investointeihin sekä ehdollisuuden vaatimuksiin CAP-suunnitelman muutosten johdosta. Lisäksi valtioneuvosto hyväksyi tuotantosidonnaisten tulotukien tukitasoja vuodelle 2024.

Eläinten hyvinvointikorvauksen osalta on tänään annettu asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta sekä asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2024. Tehdyt säädöspäivitykset ovat hyväksytyn CAP-suunnitelman mukaiset.

Hallitus vahvisti valtioneuvoston asetuksen vuodelta 2024 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta. Asetuksen mukaan EU:n tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan viime vuoden tapaan maksaa yhteensä noin 101,7 miljoonaa euroa maidolle, naudanlihalle, lampaan- ja vuohenlihalle sekä tietyille peltokasveille. Muutos viime vuoteen on auringonkukan poistuminen erikoiskasvipalkkiosta sekä kikherneen hyväksyminen palkkiokelpoiseksi.

Taulukossa (linkki) olevat yksikkömäärät ovat alustavia perustuen komission hyväksymään Suomen CAP-strategiasuunnitelmaan. Lopulliset maksettavat yksikkömäärät perustuvat tukivuoden aikana kertyneisiin valvonnan jälkeen myönnettäviin eläin- ja hehtaarimääriin ja ne saattavat poiketa asetuksessa esitetyistä. 

 

Puhdaskauran viljelykiertopoikkeus sekä tarkennuksia määritelmiin

Hallitus vahvisti tänään muutoksen ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annettuun asetukseen. Toinen ehdollisuutta koskenut tänään vahvistettu asetus on hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen.

Asetusmuutoksilla tarkennetaan viherkesannon ja välikasvin määritelmää sekä vähimmäismaanpeitteeksi hyväksyttäviä kasveja, suojakaistan perustamista sekä otetaan käyttöön puhdaskauran viljelyyn liittyvä poikkeus. Lisäksi otetaan huomioon kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja tehdään teknisluonteisia päivityksiä.

Viherkesannolla tarkoitetaan aloja, joilla on heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja yli 50 prosenttia kasvulohkon alasta. Aikaisemman määritelmän mahdollistamat monimuotoiset kasvustot olisivat edelleen sallittuja edellyttäen, että heinäkasvit tai muut nurmirehukasvit ovat kasvulohkolla vallitsevina.

Välikasvin määritelmää tarkennetaan siten, että välikasvilla tarkoitetaan samana vuonna kylvettävää toissijaista kasvia, joka on eri kasvi kuin satokasvi ja joka muodostaa kasvuston. Välikasvilla tarkoitetaan siten nimenomaan pääkasvien välissä olevaa kasvia.

 

Suojakaitoihin ja vähimmäismaanpeitteeseen täsmennyksiä

Suojakaistan perustamista täsmennetään. Suojakaista on perustettava kylvämällä monivuotisia nurmikasveja. Suojakaistan voi perustaa myös kylvämällä sen suojaviljaan. Perustamiseen liittyvä kylvämisvaatimus koskee vain uusia suojakaistoja. Perustamisen jälkeen suojakaistaa ei saa muokata. Jos suojakaistan kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana tai rikkakasvien pesäketorjuntaa tehtäessä, vesistön kunnostustyön yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla, kasvusto on perustettava uudestaan heti olosuhteiden salliessa.

Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeseen voidaan hyväksyä monivuotiset puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto. Myös monivuotiset energiakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto, sekä talven yli säilyvät kylvetyt kasvustot voidaan hyväksyä kasvipeitteeksi. Kasvipeitteeksi hyväksytään myös kaalikasvien, salaattien ja salaattisikurien, kurkkukasvien, hernekasvien, sokerimaissin, sokerijuurikkaan, juuresten, piparjuuren ja maa-artisokan korjaamattomat kasvustot.

Ehdollisuuden viljelykiertovaatimus ei koske puhdaskauran tuotannon pinta-aloja. Puhdaskauralla tarkoitetaan gluteenitonta kauraa, jota tuotetaan keliakiaa sairastaville ihmisille. Viljelykierto asettaa haasteita viljelijöille, koska sadon joukkoon päätyvät aikaisemman kasvin gluteenia sisältävät jyvät aiheuttavat terveysriskin keliakiaa sairastaville.

Tuenhakijan on tehtävä tukihakemuksessa ilmoittamastaan puhdaskauran viljelyalasta tuotantosopimus jalostavan teollisuuden kanssa viimeistään sinä päivänä, jolloin tukihakemus voidaan viimeistään jättää. Jos tuenhakija ei toimita puhdaskauran pinta-alasta tuotantosopimusta toimivaltaiselle viranomaiselle, pinta-alaan sovelletaan viljelykiertoa.

 

Ei-tuotannollisten investointien suunnittelukustannusten korvaus muuttuu

Hallitus vahvisti samalla ei-tuotannollisista investoinneista annetun valtionneuvoston asetuksen muutoksen. Asetusta muutettiin siten, että suunnittelukustannukset eivät ole jatkossa ei-tuotannollisista investoinneista korvattavia kustannuksia. Suunnittelukustannuksia voidaan jatkossa rahoittaa CAP-suunnitelman Neuvo 2030 -järjestelmän kautta.

Lisäksi asetuksessa säädetään nyt tarkemmin korvaukseen tehtävistä vähennyksistä, joita on mahdollista kohtuullistaa. Vähennystä ei tehtäisi, mikäli korvauksensaaja pystyy osoittamaan, että korvaukseen oikeuttamattomien kustannusten ilmoittaminen johtuu korvauspäätöksen tai sovellettavien säädösten tulkinnanvaraisuudesta.

Ennen kuin asetukset ovat saatavilla Finlexistä, niitä voi tarkastella valtioneuvoston päätökset-sivulla.

Linkki: Tuotantosidonnaisten palkkioiden enimmäismäärät ja yksikkötasot 2024

Lisätietoja:
Tuotantosidonnaiset tulotuet: erityisasiantuntija Auli Nurmi, 0295162304 
Ehdollisuus: erityisasiantuntija Riikka Knaapi, 0295162001
Ei-tuotannolliset investoinnit: erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, 0295162057
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, 0295162248    
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
 

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous