Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia lausunnoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.6.2013 8.41
Uutinen

Ensimmäistä valtakunnallista kulttuuriympäristöstrategiaa laatinut työryhmä on saanut valmiiksi esityksen strategiaksi. Lausunnoille 28. kesäkuuta lähetetty strategia sisältää kolme kärkiteemaa, jotka ovat kulttuuriympäristö mahdollisuutena, kestävä kehitys sekä hyvä kulttuuriympäristöhallinto.

Työryhmän lähtökohtana on, että kulttuuriympäristö sisältää merkittäviä kulttuurisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia voimavaroja. Strategian tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuuriympäristön tuomia mahdollisuuksia kohtaan, edistää kulttuuriympäristön vaalimista ja kestävää hyödyntämistä.

Strategialla pyritään vahvistamaan eri tahojen edellytyksiä toimia kulttuuriympäristön hyväksi ja korostetaan yhteistyön sekä kiinteistön omistajien ja kansalaisten toiminnan merkitystä.

Strategiassa esitetään kaikkiaan 30 toimenpidettä, jotka toteuttamalla tavoitteisiin päästään. Toimenpiteet on ryhmitelty strategisten tulevaisuuden tavoitetilojen mukaisesti.

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennetun ympäristön, kulttuurimaisema ja kiinteiden muinaisjäännösten muodostamaa kokonaisuutta. Kulttuuriympäristöstrategian laatiminen perustuu hallitusohjelmaan ja se on laadittu ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Esitys kulttuuriympäristöstrategian laatimisesta sisältyi myös valtioneuvoston selontekoon 2010 kulttuurin tulevaisuudesta.

Lausuntoja voi antaa 2.9.2013 saakka. Strategiasta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös syksyllä 2013.

Strategialuonnoksen ruotsinkielinen versio on saatavilla viimeistään 23.7. osoitteessa www.ym.fi/sv-FI > Markanvändning och byggande > Program och strategier > Kulturmiljöstrategin 

Lisätietoja

  • Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö, p. 040 506 1168, [email protected] 
  •  Kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30175 (28.6.) 
  •  Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02 953 30281, [email protected] (1.7. lähtien)

Palaa sivun alkuun