Hyppää sisältöön

Erasmus+ -ohjelman arviointi: Ohjelma kehittää osallistujien kielitaitoa ja vahvistaa organisaatioiden kansainvälistä yhteistyötä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2024 10.07
Tiedote

Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun Erasmus+ -ohjelman kansallisen arvioinnin mukaan suomalaiset kokivat taitojensa parantuneen ohjelmaan osallistumisen myötä. Lisätoimia ohjelman kehittämiseksi kuitenkin tarvitaan, sillä liikkuvuusjaksojen määrä on ollut laskussa, erityisesti korkeakoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma saavutti kumpanakin arvioituna kautena osallistujatavoitteensa.

Nyt julkaistu kansallinen Erasmus+ -arviointiraportti kattaa sekä ohjelmakauden 2014–2020 loppuarvioinnin että käynnissä olevan kauden 2021–2027 väliarvioinnin. Samaan aikaan julkaistiin myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen (ESC) arviointiraportti, joka koskee vuosien 2018–2021 loppuarviointia sekä vuosien 2021–2027 väliarviointia. Kansalliset arviointiraportit tukevat komission toimesta tehtäviä laajempia ohjelmien arviointiraportteja.

Ohjelmakaudella 2014–2020 Erasmus+ -ulkomaanjaksolle osallistui 150 000 suomalaista. Osallistujien kokemusten mukaan Erasmus+ -jakso kehitti kielitaitoa sekä toi lisäarvoa opintoihin ja uralle. Koulutusorganisaatioiden vastauksissa ohjelmaan osallistumisen hyöty koettiin organisaation kansainvälistymisenä, yhteistyönä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja uusien aktiviteettien muodostumisena.

Raportin mukaan Erasmus+ on merkittävä eurooppalaisen yhteistyön edistäjä koulutuksen, nuorison ja urheilun sektoreilla. Usein se on myös näillä sektoreilla ainoa rahoituksen lähde. Suomen haasteena on alueelliset erot ohjelmaan osallistumisessa.

Vuosien 2018–2020 aikana yli 1275 nuorta osallistui solidaarisuusjoukkojen projekteihin Suomessa. Arvioinnin mukaan ohjelman nähtiin tarjoavan nuorille kansainvälisiä mahdollisuuksia ja edistävän aktiivista kansalaisuutta. Ohjelma tavoitti hyvin heikommassa asemassa olevia nuoria.

Suosituksia käynnissä olevalle ohjelmakaudelle

Arvioinneissa Suomen vahvuutena nähtiin se, että molempia ohjelmia koordinoi sama kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Tämä varmistaa kahden ohjelman välisen johdonmukaisuuden ja yhteentoimivuuden sekä tukee ohjelmakausien välistä jatkuvuutta.

Erasmus+ -väliarviointi suosittaa, että korkeakoulujen tulisi paremmin huomioida ja mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen tutkintoon sisältymisen erilaiset mahdollisuudet.

Kansallisella tasolla tulisi käynnistää Erasmus-opiskelijalähettilästoiminta, jossa liikkuvuusjaksolla käyneitä opiskelijoita hyödynnettäisiin opiskelijaliikkuvuuden markkinointiin ja opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemiseen.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman toimeenpanon strategista ohjausta tulisi vahvistaa ja toimeenpanoa tukea enemmän, erityisesti nyt, kun ohjelmarahoitus kasvaa. Uusia organisaatioita tulisi saada mukaan toimintaan ja eri alueiden tasavertaista osallistumista vahvistaa. Lisäksi erilaisia esteitä ohjelmaan osallistumiselle pitäisi vähentää.

Raportti suosittaa komissiota parantamaan ohjelmien hallinnointiin käytettävän tietojärjestelmän käytettävyyttä niin, että käyttäjät pääsevät mukaan suunnittelutyöhön.

Arviointiraportit

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, p. 0295 330 359
  • Neuvotteleva virkamies Sanna Puura, p. 0295 330 128