Hyppää sisältöön

Koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä keskusteltiin opetusministeri Henrikssonin johdolla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2024 15.34
Tiedote

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson kutsui perjantaina 5.4. koolle toimialan edustajia pyöreän pöydän keskusteluun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista koulutussektorilla. Keskustelun taustalla on valtioneuvoston 31.8.2023 hyväksymä tiedonanto yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä. Hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä tekemään työtä rasismin vähentämiseksi.

Opetusministerin mukaan osana yhdenvertaisuustiedonantoa valmistellaan keväällä koko koulutusjärjestelmän kattava yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämisohjelma

Tavoitteena on, että kehittämisohjelman toteutusta jatketaan hallituskauden ajan. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää myöhemmin keväällä aiheesta laajan kansalaisjärjestökuulemisen.

- Kehittämisohjelmalla vahvistetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä paikallisella tasolla. Tavoitteena on, että päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisi nykyistä paremmin ja häirintä ja kiusaaminen vähenisi, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Hallituksen tiedonannossa on nostettu esiin koulutuksen osalta tukitoimina varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen tasa-arvorahoituksen eli ns. tasa-arvorahan tason vakiinnuttaminen sekä maahanmuuttotaustaisten lasten varhaiskasvatusasteen nostaminen. 

-Hallitusohjelman ja tiedonannon mukaisesti hallitus vakiinnuttaa tasa-arvorahoituksen määrärahatason. Lähiaikoina jaettavalla kevään 2024 avustuksella tuetaan esimerkiksi opettajien palkkaamista niille päiväkodeille ja kouluille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla. Vuosina 2024–2026 määrärahan suuruus on vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa, sanoo opetusministeri Henriksson.

Hallitusohjelman ja tiedonannon yhtenä tavoitteena on edistää myös maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. 

- Lähtökohtana on kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus ja kaikkien lasten ja perheiden kunnioittava kohtaaminen ja osallistuminen.

Opetusministeri Henriksson muistutti puheenvuorossaan, että päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tulee olla realistisia ja käytännönläheisiä. Niitä tulee tarkastella käytännön toimivuuden näkökulmasta.

Lisätietoja: Anssi Pirttijärvi (OKM), puh. 02953 30029
 

Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus