Hyppää sisältöön

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala:
Kulttuuri-investoinneista vetovoimaa ja vaikuttavuutta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2024 15.09
Kolumni

Hallitusohjelmassa olemme sitoutuneet siihen, että valtio osallistuu kansallisesti merkittävien kulttuurirakennusten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Kulttuuri-investoinneilla luodaan alueille elinvoimaa ja vahvistetaan ihmisten hyvinvointia. Kulttuurilaitoksilla on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia aluetalouteen.

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lisätalousarvioesityksen, jossa tehdään merkittäviä panostuksia kulttuuritilojen investointeihin. Lisämäärärahoja kohdennetaan yhteensä 10 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle Suomen Ilmailumuseolle sekä Tampereen teatterille.

Kulttuuriministerinä olen iloinen, että voimme edistää kahden tärkeän ja pitkään valmistellun kulttuurirakennushankkeen toteutumista. Suomen Ilmailumuseo ja Tampereen teatteri ovat molemmat omalla alallaan valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita ja ajanmukaiset tilat ovat elinehto niiden toiminnan kehittymiselle ja vaikuttavuudelle.

Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa ja esittää monipuolisesti Suomen siviili-, sotilas- ja viranomaisilmailuun liittyvää aineistoa. Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja nykyisen tontin maanvuokrasopimus päättyy 2028. Aviapoliksen alueelle sijoittuvassa uudisrakennuksessa museo pääsee vihdoin kehittämään toimintaansa asianmukaisissa, museotoimintaan suunnitelluissa tiloissa.

Tampereen Teatteri on henkilöstömäärältään Suomen viidenneksi suurin teatteri, jonka katsojista kolmannes tulee maakunnan ulkopuolelta. Päärakennuksen edellinen peruskorjaus toteutettiin vuosina 1987–1988. Rakennuksen peruskorjaamisen yhteydessä tiloissa toteutetaan myös teatteritoiminnan vaatimia toiminnallisia uudistuksia ja tilojen turvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia muutoksia.

On tärkeää, että jatkossakin valtio pystyy tukemaan kulttuuritilojen investointeja. Vaikka seinät eivät saa olla itseisarvo, edellyttävät esimerkiksi museotoiminta tai esittävä taide toimivaa infraa ympärilleen. Tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpää löytää yhteistyökumppaneita sekä laajentaa rahoituspohjaa, kun valtion rahat ovat tiukassa.

Sari Multala
tiede- ja kulttuuriministeri