Hyppää sisältöön

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala:
Monipuolinen kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2024 13.42
Kolumni

Suomalaisen kulttuurin voima on monimuotoisuudessa. Jokainen paikkakunta, jokainen yhteisö, jokainen meistä kantaa mukanaan omaa ainutlaatuista käsitystään kulttuurimme helmistä. On tärkeää tunnistaa ja arvostaa näitä piirteitä, jotka tekevät kulttuuristamme rikkaan ja monipuolisen.

Kysymys siitä, millaista kulttuuria me suomalaiset teemme ja koemme 20 vuoden päästä, avaa oven laajempaan keskusteluun, miten voimme vaalia kestävästi perinteitämme ja samalla ottaa rohkeasti askelia kohti uutta. Se on tavoitteena Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisessa kulttuuripoliittisessa selonteossa, jonka valmistelu on hyvässä vauhdissa.

Ylpeys omasta kulttuurista kumpuaa paitsi perinteistä myös uusista luovista ilmaisuista. Tarvitsemme selonteolta vision, joka innostaa kulttuurintekijöitä ja -kokijoita ja joka herättää ylpeyttä jokaisessa suomalaisessa. Kulttuuripoliittinen selonteko ei saa olla tilinpäätös menneestä, vaan ennemminkin tiekartta tulevaisuuteen.

Teknologian murros asettaa kulttuurille uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Digi, tekoäly, tekijänoikeudet – kaikki nämä vaikuttavat siihen, millaista kulttuuria voimme tulevaisuudessa luoda ja kokea. Selonteon tulee antaa suuntaa myös sille, miten voimme hyödyntää teknologian tarjoamat mahdollisuudet luovuuden edistämisessä.

Tarvitsemme keskinäisen eripuraisuuden sijaan uusia ideoita ja myönteistä yhteiskunnallista keskustelua. Selonteko voi parhaimmillaan toimia liimana, joka yhdistää taiteilijat, kulttuurin tekijät, kansalaiset ja päättäjät yhteisen päämäärän äärellä.

Selonteko on ollut kulttuurin ja taiteen kentällä kauan odotettu. Selonteon valmistelu on toteutettu osallistavasti. Laaja osallistuminen on tärkeää siksi, että selonteko valmistellaan erittäin pitkälle aikavälille – jotta sillä olisi merkitystä hallituskausien yli vahvistamaan yhteiskuntaamme ja sen resilienssille ensiarvoisen tärkeää kulttuurialaa. Työhön on osallistunut jo hurja määrä ihmisiä ja tahoja – haluan kiittää teitä jokaista arvokkaasta panoksestanne!

Olen vaikuttunut siitä innosta ja omistautumisesta, jolla kulttuurialan toimijat ovat selontekotyöhön osallistuneet. Henki on ollut hyvä ja ideoita on paljon. Luotan siihen, että yhteistyöllä saamme aikaan hienon selonteon.

Sari Multala
tiede- ja kulttuuriministeri

Kulttuuripoliittista selontekoa viimeistellään nyt

Selontekotyö huipentuu seminaariin, jossa kuullaan ja keskustellaan kulttuuripolitiikasta ja sen tulevaisuuden suunnasta Suomessa.

Seminaari järjestetään tiedekeskus Heurekassa 6. kesäkuuta. Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä.

Lisätietoja tapahtumakalenterissa