Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ministeri Annika Saarikko osallistuu Euroopan neuvoston urheiluministerikokoukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö
14.1.2021 11.43
Tiedote

Euroopan neuvoston urheiluministerikokous järjestetään koronapandemian vuoksi virtuaalisesti perjantaina 15.1.2021. Suomea kokouksessa edustaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Euroopan neuvoston urheiluministereiden virtuaalinen pyöreän pöydän keskustelu kokoaa yhteen 50 Euroopan neuvoston urheiluministerit ja heidän edustajansa. Keskusteluun osallistuvat tarkkailijoina myös urheilun eurooppalaiset järjestöt sekä WADA, KOK, IPC ja FIFA.

Ministereiden odotetaan antavan suuntaviivoja Euroopan urheiluperuskirjan uudistamiselle erityisesti siitä näkökulmasta, miten hallitusten, urheilujärjestöjen ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä tehdään eettistä ja turvallista liikunta- ja urheilutoimintaa yhdenvertaisesti kaikille. Toinen keskustelun pääteema on ihmisoikeuksien edistäminen urheilussa. 

Ministeri Saarikko osallistuu keskusteluun ja peräänkuuluttaa kaikkien urheilun toimijoiden vastuuta ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Saarikko toivoo myös, että Euroopan neuvoston puitteissa käydään entistä tiiviimpää keskustelua ihmisoikeuksien huomioimisesta suurkisahauissa sekä -järjestämisissä. Esimerkkinä yhteistyöstä vastuullisen liikuntatoiminnan edistämisestä Saarikko näkee kansallisen yhteistyön liikuntaa edistävien järjestöjen vastuullisuuskriteerien kehittämisessä. 

---- 

Euroopan neuvostossa liikuntasektorin toiminta pohjautuu Euroopan neuvoston kulttuuriyleissopimukseen, Eurooppalaisen urheilun peruskirjaan (European Sports Charter, 1975/ uusittu v. 1992) sekä Urheilun eettiseen koodiin (Code of Sport Ethics, 1992, uusittu v. 2010).  Liikunta-alan yhteistyötä järjestössä on vuodesta 2007 tehty urheilun laajennetun osittaissopimus EPAS:n puitteissa, jonka jäsen Suomi on. EPAS:ssa on tällä hetkellä 39 jäsenmaata, mukana on myös Euroopan neuvoston ulkopuolisia maita, kuten Valko-Venäjä ja Marokko.

Lisätietoja: erityisavustaja Silja Silvasti, p. 0295 330 062
 

Annika Saarikko Liikunta
Sivun alkuun