Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Perusopetuksen laatukriteerejä laajennetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kerhoihin

Undervisnings- och kulturministeriet 2.5.2012 13.00
Uutinen

Perusopetuksen laatukriteerejä laajennetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä kerhotoimintaan. Kahdella uudella laatukortilla vahvistetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhojen asemaa osana hyvää koulupäivää

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan laatukortit on muodostettu perusopetuksen laatukorttien mallin mukaisesti. Laatukortit käsittävät aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan keskeiset tehtävät. Ne sisältävät toiminnan kuvauksen, laatukriteerit ja laadun kehittämisen kysymykset.

Laatukriteerit ovat kansallisella tasolla systemaattisesti ohjattu työkalu opetuksen laadun kehittämiseen ja koulutuksen paikallisen tason arviointiin. Niillä halutaan tukea oppilaitosten kehittämistyön tavoitteellisuutta ja systemaattisuutta. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on, että laatutyö lisää yhteistyötä kuntapäättäjien ja koulujen välillä siten, että kehittämistyön päämäärät ovat yhteisiä. Laatukriteereiden avulla voidaan arvioida lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystä sekä keskustella toiminnan laatuun vaikuttavista tekijöistä koulun ja kunnan tasolla.

Perusopetuksen laatukriteerit valmistuivat vuonna 2009. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut laatukriteereiden käyttöönottoa kaksi kertaa jakamalla opetuksen järjestäjille rahoitusta laatukriteereiden käyttöönoton vahvistamiseksi vuosille 2010-2011 ja 2012-2013 yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Viimeksi jaetun rahoituksen ehtona oli, että opetuksen järjestäjä liittää laatutyöhönsä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortit valmistelleen työryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:8

Perusopetuksen laatukriteerit Opetusministeriön julkaisuja 2010:6

Sivun alkuun