Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen utvidgas till att omfatta även morgon-, eftermiddags- samt klubbverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet 2.5.2012 13.00
Nyhet

Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen utvidgas till att omfatta även morgon-, eftermiddags- samt klubbverksamhet. Genom att två nya kvalitetskort för morgon-, eftermiddags- och klubbverksamheten förbinds med kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen stärks morgon- och eftermiddagsverksamhetens samt klubbverksamhetens roll som ett viktigt led i en bra skoldag.

Kvalitetskorten för morgon- och eftermiddagsverksamheten har utformats enligt kvalitetskorten för den grundläggande utbildningen. Kvalitetskorten omfattar morgon- och eftermiddagsverksamhetens samt klubbverksamhetens centrala uppgifter. I kvalitetskorten ingår en beskrivning av verksamheten, kvalitetskriterier och frågor om kvalitetsutvecklingen.

Kvalitetskriterierna är ett redskap som styrs systematiskt på nationell nivå för att utveckla undervisningens kvalitet och för att utvärdera den lokala nivån på utbildningen. Genom kvalitetskriterierna vill man stöda målinriktningen och systematiken i läroanstalternas utvecklingsarbete. Ett annat centralt mål är att kvalitetsarbetet ökar samarbetet mellan beslutsfattare i kommunerna och skolorna på så sätt att målen för utvecklingsarbetet är gemensamma. Med kvalitetskriteriernas hjälp kan man bedöma utvecklingslinjer på kort och lång sikt samt diskutera faktorer som påverkar verksamhetens kvalitet på skol- och kommunal nivå.
Kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen blev färdiga 2009. Undervisnings- och kulturministeriet har understött ibruktagandet av kvalitetskriterierna två gången genom att dela ut finansiering på totalt 5,9 miljoner euro för ibruktagande av kvalitetskriterier för 2010-2011 och 2012-2013. Villkoret för den senaste finansieringen var att anordnaren av undervisning till sitt kvalitetsarbete förbinder kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet.


Kvalitetskriterier för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt för klubbverksamheten, promemoria (undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:8, svenskspråkigt sammandrag)

Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen (undervisningsministeriets publikationer 2010:6, på finska)

Palaa sivun alkuun