Hyppää sisältöön

Pienten osaamiskokonaisuuksien kehittämisen hankehaut käynnissä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2024 9.47
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on valmistellut pienten osaamiskokonaisuuksien kansallista viitekehystä, jonka avulla osaamiskokonaisuudet olisivat entistä yhtenäisempiä sekä luotettavia tapoja hankkia ja osoittaa osaamista. Kokeiltava ja edelleen kehitettävä viitekehyksen luonnos on käytettävissä tulevissa ESR-hankkeissa sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankinnoissa.

Pienet osaamiskokonaisuudet mahdollistavat työelämässä tarpeellisen osaamisen hankkimisen ilman koko tutkinnon suorittamista. Viitekehys pohjautuu Euroopan unionin neuvoston suositukseen ja sen liitteeseen. Viitekehys toimisi osaamiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen, digitaalisella palvelualustalla esitettävien tietojen sekä todistuksen ja sen liitteiden perustana.

ESR-hankkeilla lisätään osaamista korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa

ESR-hankkeissa kehitetään korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien osaamista niin, että jatkuvan oppimisen, erityisesti pienten osaamiskokonaisuuksien, koulutuskysyntään voidaan vastata ja tarjontaa voidaan laajentaa työikäisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi.

Hankkeissa lisätään koulutusyksiköissä ja tiedekunnissa työskentelevien osaamista palvelutarjonnan prosesseista. Hankkeilla kehitetään heidän ymmärrystään pienten osaamiskokonaisuuksien palvelutarjonnan toimintamekanismeista ja asiakaslähtöisyydestä sekä lisätään heidän kyvykkyyttään luoda ja muokata jatkuvan oppimisen koulutuspalveluita.

Hankehaku on käynnissä 11.3.–3.6.2024.

Jotpan rahoituksella pilotoidaan pieniä osaamiskokonaisuuksia

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankinnoilla kehitetään ja kokeillaan viitekehyksen mukaisesti suunniteltuja pieniä osaamiskokonaisuuksia. Toisin kuin ESR-rahoituksessa, osana hankintaa suunnitellaan pienten osaamiskokonaisuuksien sisältöjä. Hankintaan kuuluu myös toteutuksesta saatujen kokemusten raportointi viitekehyksen toimivuudesta ja pilotoinnin tuloksista. Tulosten perusteella opetus-ja kulttuuriministeriö kehittää edelleen pienten osaamiskokonaisuuksien konseptia ja viitekehystä.

Hankintaan liittyvä tarjouspyyntö avautuu aikaisintaan huhtikuun loppupuolella ja viimeistään toukokuussa. 

Jotpa järjestää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa infotilaisuuden tulevasta hankinnasta maanantaina 22.4.2024 klo 10.00 - 11.00. Tilaisuus (Teams) on avoin kaikille kiinnostuneille. Osallistumislinkki 

Hankintaan liittyvä tarjouspyyntö julkaistaan toukokuussa. Jotpa tiedottaa verkkosivuillaan ja omissa kanavissaan, kun tarjouspyyntö on auki.

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Petri Haltia, p. 0295 330 096
  • Opetusneuvos Päivi Bosquet, p. 0295 330 375

Pienten osaamiskokonaisuuksien viitekehys (luonnos)

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus