Hyppää sisältöön

Selvitys hyvästä hallinnosta urheilussa valmistunut

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2024 10.11
Uutinen

Selvityksessä tarkastellaan urheilun hyvän hallinnon kysymyksiä ja tiedon tarpeita. Aineisto on tuotettu kansallisen ja kansainvälisen aineiston perusteella vuosilta 2013 – 2023. Selvitykseen myös haastateltiin suomalaisia urheilun toimijoita. Hyvän hallinnon perustaksi tunnistettiin lainsäädäntö, organisaation omat linjaukset ja demokraattinen päätöksenteko. Sen sijaan läpinäkyvyydessä, edustavuudessa, hyvän hallinnon sisällön ja kehittämisen osaamisessa ja lakien tulkinnassa on puutteita, joihin tulee jatkossa tarttua.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan selvityksen on tehnyt liikuntatieteiden tohtori Elina Hasanen.

”Hyvän hallinnon toteuttamisen tavoista on käytävä jatkuvaa urheilun sisäistä ja tätä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Pikavoittoja ei ole saatavilla, vaan työssä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja riittäviä resursseja”, Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja Antti Aine sanoo.

Julkistuksen yhteydessä järjestettävässä neuvottelukunnan vuosiseminaarissa pohditaan urheiluhallinnon keskeisiä haasteita ja kysytään, miksi urheilun hyvään hallintoon tulee panostaa? Seminaarissa kuullaan asiantuntijoita niin urheilusta kuin tutkimuksesta, julkisesta hallinnosta kuin mediasta. 

”Vastuullisuus ja kestävyys ovat entistä tärkeämpiä urheilu- ja liikuntatoiminnassa. Hyvä urheilun hallinto läpäisee koko toimintakulttuurin ja edistää turvallisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen liikunta- ja urheiluympäristön luomista ja ylläpitämistä”, toteaa ministeri Bergqvist.

Hyvä hallinto urheilussa. Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan katsaus tutkimukseen ja käytäntöihin.

---

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välinen koordinaatio- ja yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina oikeusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Pelastakaa Lapset, Ihmisoikeusliitto, Seta, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Suomen Valmentajat, Suomen Koripalloliitto, Suomen Salibandyliitto, Suomen Urheiluliitto, Suomen Painiliitto, Olympiakomitean urheilijavaliokunta ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii urheiluoikeuden professori Antti Aine ja varapuheenjohtajana johtaja Tiina Kivisaari OKM:n liikunnan vastuualueelta. 

Lisätietoja: 
neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Antti Aine, p. +358 40 576 1117
varapuheenjohtaja, johtaja Tiina Kivisaari, p. +358 295 330 178