Hyppää sisältöön

Selvitys: Kulttuurimatkailu keskeinen osa kansallista ja alueellista matkailua

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 10.06
Uutinen

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekarttaan sisältyvä vaikuttavuusselvitys osoittaa, että kulttuurimatkailu vahvistaa alueiden kulttuuri- ja matkailutoimijoiden toimintaedellytyksiä sekä elinvoimaa. Vaikuttavuuden parantaminen vaatii entistä laajempaa yhteistyötä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välillä.

Selvityksessä tarkastellaan kulttuurin merkitystä osana eri alueiden matkailua. Kulttuuri määritellään selvityksessä laajasti kulttuurimatkailun tiekarttaan pohjautuen ja sen nähdään sisältävän muun muassa eri taiteen ja kulttuurin alat, kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöt. Selvityksen on toteuttanut Owal Group Oy kevään 2024 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Selvityksen mukaan kulttuuri on Suomessa pääasiallinen vaikutin matkustaa noin 40 prosentille vapaa-ajan matkailijoista. Lisäksi kulttuuri on vähintään osatekijä matkustuspäätöksessä valtaosalle matkailijoista. Vaikka alueiden kulttuuritarjonta ja matkailijoiden kulttuurikysyntä voivat vaihdella, kulttuurimatkailun merkitys on yleisesti ottaen samankaltainen eri puolilla maata. Kulttuurimatkailua kannattaa kehittää kunkin alueen omien vahvuuksien pohjalta.

Kulttuurin ja matkailun välisiä yhteyksiä ja niistä saatavia hyötyjä ei vielä tunneta riittävästi. Kulttuurimatkailun vaikuttavuuden tunnistaminen tulisi aloittaa tavoitteiden määrittelystä ja systemaattisesta alueen vahvuuksien analyysista. Vaikuttavuuden mittaaminen ja mittarit on perusteltua sitoa tunnistettuihin alueen matkailu-, kulttuuri- ja elinvoimapoliittisiin tavoitteisiin sekä alueen vahvuuksiin.

Kulttuurimatkailun kehittämistarpeeksi tunnistettiin kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välinen sekä kulttuurikohteiden välinen yhteistyö. Vaikuttavuuden vahvistaminen edellyttää eri toimijoiden merkityksen tunnistamista osana yhteistä kulttuurin ja matkailun ekosysteemiä sekä ymmärrystä siitä, miten kulttuuri- ja matkailutoimijat voivat hyötyä toistensa panoksesta.

Kulttuurimatkailun alueellista vaikuttavuutta kuvaisi parhaiten mahdollisimman tarkka tieto siitä, mitä kaikkea matkailija matkansa aikana on tehnyt tai kokenut. Tiedon kokoaminen edellyttäisi yhteistyötä alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kesken sekä yhteen sovitettua tiedonkeruuta.

Tietopohjaa vahvistavat esimerkiksi kohteiden tai tapahtumien kävijätutkimukset, matkailijoille kohdennetut haastattelututkimukset sekä sähköiset matkailijatutkimukset ja -alustat.

Kulttuurimatkailun vaikuttavuusselvitys

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Emma Harju, OKM, [email protected], p. 029 533 0134

toimitusjohtaja Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy, [email protected], p. 040 758 5893